AKTUALNOŚCI

 

UWAGA !!!

Prace dyplomowe należy złożyć w terminie 19.01.2021r (w godzinach 17.00-18.00) 20.01.2021 (w godzinach 16.10-18.00) 21.01.2021 (w godzinach 15.10-18.00) w biurze LAN. 
Proszę przygotować komplet dokumentów:
- wydrukowana praca dyplomowa ( dwie płyty CD w kopertach)
- oświadczenie o samodzielnej pracy
- karta zaliczeniowa
- dzienniczek praktyk lub zaświadczenie o zatrudnieniu na  wymaganym stanowisku
- dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne (może być dowolny akt z nadania awansu zawodowedo)
- ksero dyplomu
- zdjęcie (zdjecie do kwestionariusza0
- kwestionariusz
- potwierzdenie dokonanych opłat (brakującą kwotę można wpłacić w biurze)
Druki zostaną przesłane na meile grupowe:)
Proszę o sms abyśmy mogli ustalić konkretną datę i godzinę.
********************************************************************
Kierunek "Logopedia w szkole" - semestr IV będzie się odbywał przy wykorzystaniu aplikacji TEAMS 
na zjazdach w terminach:
23-24.01.2021r, 30-31.01,2021r, 6-7.02.2021r, 20-21.02.20021r, 27-28.02.2021r, 6-7.03.2021r, 20-21.03.2021r, 10-11.04.2021r, 24-25.04.2021r, 8-9.05.2021r, 15-16.05.2021r, 12-13.06.2021r, 19-20.06.2021r.
***********************************************************************
URUCHOMIONE ZOSTAŁY NOWE EDYCJE STUDIÓW NA KIERUNKACH:
- ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
- OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
Zapraszamy do przyłączenia się do zajęć :)
************************************************************
TERMINY ZAJĘĆ  (semestr  I i II)
12-13.12.2020r, 23-24.01.2021r, 30-31.01,2021r, 6-7.02.2021r, 20-21.02.20021r, 27-28.02.2021r, 6-7.03.2021r, 20-21.03.2021r, 10-11.04.2021r, 24-25.04.2021r, 8-9.05.2021r, 15-16.05.2021r, 12-13.06.2021r, 19-20.06.2021r.
Zapraszamy do aktywnego udziału w zajęciach:)
*************************************************************
Plan zajęć dla grup z 3 semestru został wpisany w zakładce. Czekamy na materiały od osób prowadzących zajęcia.
***************************************************************
W zakładce "Plan zajęć" wpisany został szczegółowy harmonogram zajęć edycji 2020/2021              (1 semestrw) dniach 7-8.11.2020r
Zajęcia będą się odbywały przy wykarzystaniu aplikacji TEAMS. Wszystkie informacje niezbędne do umożliwienia udziału w zajęciach będą przesyłane na meile z kart zgłoszeniowych.
************************************************************
Terminy zajęć -edycja 2020/2021
1. 7-8.11.2020r
2. 21-22.11.2020r
3. 12-13.12.2020r
- kolejne terminy zostaną podane w grudniu.
**********************************************************
Lubuska Akademia Nauczycieli uruchomiła studia podyplomowe edycja 2020/2021 
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
- EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
Osoby zainteresowane przyłączeniem się do grupy prosimy o przesłanie karty zgłoszeniowej.
Edukacja ogłoszenia Wola , nauka Wola ogłoszenia, Edukacja Wola Warszawa
***************************************************************
UWAGA
Do uczestników studiów podyplomowych 2020/2021 "Organizacja i zarządzanie oświatą" oraz "Edukacja i rehabilitacja osóbb z niepełnosprawnością intelektualną" na adresy meilowe ze zgłoszeń zostały przesłane zaświadczenia potwierdzające udział w zajęciach oraz ramowe plany studiów. 
Jeżeli ktoś nie otzrymał meila proszę o informacje sms 603276178 lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Edukacja do późnej dorosłości - Kraków Dla Seniora
***************************************************************
 
Uwaga !!!
W dalszym ciagu kontynuujemy zajęcia trzeciego semestru w formie zajęć zdalnych. 
************************************************************************

HARMONOGRAM ZAJĘĆ - 3 SEMESTR : 19-20.09.2020, 3-4.10.2020, 17-18.10.2020, 14-15.11.2020r. Kolejne terminy podane zostaną w listodadzie. Wrześniowe zajęcia odbędą się w formie zdalnej. 

**********************************************************************

UWAGA !

Biuro LAN czynne będzie w poniedziałki w godzinach 15.00-17.00.

Telefon w sprawie naboru 603 276 178 :)

*************************************

OFERTA EDUKACYJNA

LUBUSKIEJ AKADEMII NAUCZYCIELA W ZIELONEJ GÓRZE

Studia kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli 2020/2021

KIERUNEK

- dla osób z przygotowaniem pedagogicznym

CZESNE ZA SEMESTR

Biologia w szkole - 3 semestry

1500 zł

Chemia w szkole - 3 semestry

1500 zł

Doradztwo zawodowe - 3 semestry

1500 zł

Edukacja biblioteczna i informacja naukowa - 3 semestry

1400 zł

Edukacja dla bezpieczeństwa - 3 semestry

1400 zł

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełno -sprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) -3 sem.

1400 zł

Edukacja techniczna w szkole (Technika) - 3 semestry

1500 zł

Fizyka w szkole - 3 semestry

1500 zł

Geografia w szkole - 3 semestry

1500 zł

Informatyka - 3 semestry

1500 zł

Logopedia dla nauczycieli- 4 semestry

1500 zł

Matematyka w szkole - 3 semestry

1500 zł

Organizacja i zarządzanie oświatą - 2 semestry

1400 zł

Pedagogika Marii Montessori – 2 semestry

1500 zł

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - 3 semestry

 1400 zł

(Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna -3 semestry )

  1500 zł

Pedagogika resocjalizacyjna (Resocjalizacja)-3 semestry

1400 zł

Pedagogika sportu (Wychowanie fizyczne) - 3 semestry

1400 zł

Plastyka z wiedzą o kulturze - 3 semestry

1500 zł

Przyroda w szkole- 3 semestry

1400 zł

Podstawy przedsiębiorczości w szkole -3 semestry

1500 zł

Socjoterapia - 3 semestry

1400 zł

Terapia pedagogiczna - 3 semestry

1400 zł

Wiedza o społeczeństwie w szkole - 3 semestry

1300 zł

Wychowanie do życia w rodzinie - 3

1400 zł

 POZOSTAŁE m.in

 

Zarządzanie instytucjami artystycznymi -2 semestry

1600 zł

Kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy- 3semestry

  1600 zł

Zarządzanie strategią rolniczą - -2 semestry

1600 zł

Zasady rekrutacji: przesłanie elektronicznej karty zgłoszeniowej ze strony www.lan.edu.pl , dokonanie opłaty rekrutacyjnej 200zł. (wliczonej do czesnego) na konto LAN PKO 78 1020 5402 0000 0902 0421 9267.

Studia odbywają się na zjazdach sobotnio/niedzielnych (bez tzw. długich weekendów)  z możliwością wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość. Dogodne ratalne formy wpłaty czesnego.

Studia trwające dwa semestry – planowane zakończenie – czerwiec 2021r. Studia trwające trzy semestry- planowane zakończenie – grudzień 2021r.

Kontakt: tel 603 276 178 , 505 795 068

Biuro LAN: ul. Zacisze 16a/110, 65-775 Zielona Góra, www.lan.edu.pl

REKRUTACJA TRWA DO 30.09.2020R.  ZAPRASZAMY