AKTUALNOŚCI

UWAGA!!!

Uruchomione zostały meile dla wszystkich kierunków studiów podyplomowych. Adresy i hasła zostały przesłane na numery telefonów z karty zgłoszeniowej. Jeżeli do kogoś nie dotarła informacja proszę o sms (kierunek, nazwisko i imię) 603276178.

Osoby prowadzące zajęcia zostały poproszone o przesłanie materiałów umożliwiających Państwu zdobycie wymaganych umiejętności i wiedzy. Materiały powinny być dopasowane do zajęć z planu (zakładka "plan zajęć").

Wszystkim życzymy zdrowia oraz cierpliwości w tych wyjątkowych - trudnych dniach :)

 ********************************************************************

Szanowni Państwo Absolwenci edycji 2018/2019 ! 

 Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych edycji 2018/2019 będą do

Państwa przesyłane od 16.03.2020 pocztą (przesyłka polecona) na adresy podane

w zgłoszeniach elektronicznych.

Zmianę adresu proszę przesłać smsem ( 603276178 ).

**********************************************

UWAGA!!!

ZAJĘCIA DLA WSZYSTKICH KIERUNKÓW STUDIÓW

PODYPLOMOWYCH ZOSTAŁY ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA.

W PRZYSZŁYM TYGODNIU POSTARAMY SIĘ URUCHOMIĆ ZAJĘCIA ZDALNE. 

********************************************************* 

BIURO LAN

Od 10.02 czynne będzie w środy od godziny 13.00 do 16.00

(ul: Zacisze 16a/110, Zielona Góra)

Sekretariat studiów czynny w trakcie zajęć od godziny 9.00 do 15.00

Telefon kontaktowy - 603276178

******************************************************

W zakładce "plan zajęć" został umieszczony szczegółowy plan zajęć na weekend 22-23.02.2020r dla kierunków:

- organizacja i zarzadzanie oświatą

- terapia pedagogiczna

- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 

- doradztwo zawodowe dla nauczycieli

- logopedia w szkole

- fizyka w szkole

- wychowanie do życia w rodzinie

Zapraszamy do aktywnego udziału w zajęciach :)

CZESNE ZA STUDIA PODYPLOMOWE - 1 SEMESTR - NALEŻY UREGULOWAĆ W SEKRETARIACIE 22-23.02.2010R.

- semestr drugi - wpłata do końca czerwca

- semestr trzeci - wpłata do końca października

*****************************************************

UWAGA!!!

Prace dyplomowe, dokumentację z praktyk, karty zaliczeniowe należy złożyć 8.12.2019r.

Zaległe opłaty z tytułu udziału w zajęciach należy dokonać w sekretariacie studiów podyplomowych 8.12.2019r. 

***********************************

Zapraszamy do zapisania się na nowo uruchomione studia podyplomowe:

- Fizyka w szkole - (3 sem.) zakończenie studiów grudzień 2020r.

- Doradztwo zawodowe  - (3 sem.)

- Terapia pedagogiczna - (3 sem.)

- Edukacja i rehabilitacja osob z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) - (3 sem.)

- Logopedia szkolna - (4 sem.)

- Organizacja i zarządzanie oświatą - (2 sem.) - zakończenie studiów czerwiec 2020r.

******************************************************

Dziękujemy wszystkim obecnym na spotkaniu inauguracyjnym 16.11.2019r. :):):)

Osoby, które nie były obecne na inauguracji proszę o przesłanie sms (imię i nazwisko, kierunek z informacją "potwierdzam udział" lub "rezygnuję z zajęć";

603276178

*********************************************************

Zaplanowane terminy zajęc 2020r.:18-19.01.2020r.,15-16.02.2020r.,22-23.02.2020r., 29-30.02.2020r.,14-15.03.2020r.,21-22.03.2020r.,28-29.03.2020r.,18-19.04.2020r.,25-26.04.2020r.,9-10.05.2020r.,16-17.05.2020r.,6-7.06.2020r.,20-21.06.2020r.

********************************************

Uwaga!!!

Inauguracja studiów podyplomowych odbędzie się 16.11.2019r.

(w sobotę) o godzinie 10.00  w 3 LO w Zielonej Górze,

ul. Strzelecka 9. Zakończenie inauguracji zaplanowano na godzinę 

11.30.

Uruchomione zostały kierunki:

- Organizacja i zarządzanie oświatą - 2 semestry

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością

intelektualną ("Oligofrenopedagogika") - 3 semestry

- Fizyka (dla nauczycieli) - 3 semestry

- Terapia pedagogiczna - 3 semestry

- Doradztwo zawodowe - 3 semestry

- Logopedia (dla nauczycieli) - 4 semestry

*********************************************

KONTO LAN - PKO 78 1020 5402 0000 0902 0421 9267

***********************************************************************

Zaplanowane terminy zajęc 2020r.: 18-19.01.2020r., 15-16.02.2020r., 22-23.02.2020r.,  29-30.02.2020r., 14-15.03.2020r., 21-22.03.2020r., 28-29.03.2020r., 18-19.04.2020r., 25-26.04.2020r., 9-10.05.2020r., 16-17.05.2020r., 6-7.06.2020r., 20-21.06.2020r.


Prowadzimy nabór uzupełniający na studia kwalifikacyjne dla nauczycieli 2019/2020. 

1. Organizacja i zarządzanie oświatą - inauguracja 16.11.2019r

2. Edukacja biblioteczna ( "Bibliotekoznawstwo") - nabór uzupełniający

3. Chemia dla nauczycieli -nabór uzupełniający

4. Fizyka dla nauczycieli - inauguracja 16.11.2019r

5. Informatyka - nabór uzupełniający

6. Logopedia dla nauczycieli - inauguracja 16.11.2019r

7. Doradztwo zawodowe - inauguracja 16.11.2019r

8. Terapia pedagogiczna - inauguracja 16.11.2019r

9. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną ("Oligofrenopedagogika") - nabór uzupełniający

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia elektonicznego.

Wszystkim, których zgłoszenia otrzymaliśmy prześlemy informacje pocztą elektroniczną.

 ********************************************************************

UWAGA

Nabór na studia podyplomowe "Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna" zostaje wstrzymany. Opłaty rekrutacyjne zostaną odesłane na konta. W przypadku chęci zmiany kierunku studiów podyplomowych prosimy o przesłanie nowych kart z aktualnym kierunkiem. 

Danuta Fabiś - 603276178 

*******************************************************

Szczegółowy plan zajęć na pierwsze powakacyjne zajęcia 21-22.09.2019 jest dostępny w zakładce. Zapraszamy do aktywnego udziału.

W sekretariacie studiów podyplomowych będą przyjmowane wpłaty czesnego.

*********************************************************

Terminy zajęć trzeciego semestru studiów podyplomowych:

21-22.09.2019, 5-6.10.2019, 19-20.10.2019, 26-27.10.2019, 16-17.11.2019, 23-24.11.2019, 7-8.12.2019, 14-15.12.2019. 

Terminy zajęć mogą jeszcze ulec zmianie.

Uczestnikom studiów przypominamy o dokumentach potwierdzających odbycie praktyk, które trzeba będzie złożyć razem z pracą dyplomową :)

*******************************************************

W okresie wakacyjnym biuro LAN jest zamknięte.

Telefon kontaktowy w sprawie naboru 603276178.

*********************************************************

Uwaga !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Świadectwa ukończeniu studiów podyplomowych "Organizacja i zarządzanie oświatą" edycja 2018/2019 zostaną przesłane na adresy podane w kartach zgłoszeniowym listami poleonymi z potwierdzeniem odbioru. 

**************************************************************************  

NABÓR NA STUDIA 2019/2020

        STUDIA  DLA  NAUCZYCIELI - NADAJĄCE  KWALIFIKACJE

W POROZUMIENIU Z WYŻSZYMI UCZELNIAMI

Biuro otwarte w środy i piątki w godzinach 15.00-17.00 (tel. 68 458 74 44)

Sekretariat studiów czynny w trakcie zajęć w soboty i niedziele.                                                   www.lan.edu.pl - tel. 603 276 178 lub 505 795 068                                                               *  Studia podyplomowe rozpoczną się w październiku 2019r (zakończenie studiów trzysemestralnych planujemy na grudzień 2020 r.)                                                        *  Zajęcia będą się odbywały na zjazdach sobotnio-niedzielnych w godz. 9.00-17.10  w III Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze, ul. Strzelecka 9 oraz innych zielonogórskich szkołach          *Zapewniamy wysoki poziom zajęć, dogodne formy spłaty czesnego, rabat 5% dla absolwentów LAN, absolwenci uzyskują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych zgodne    z rozporządzeniem MEN      

           Zasady rekrutacji do 30 września 2019r.

* elektroniczne zgłoszenie ze strony  www.lan.edu.pl

* przesłanie kserokopii dyplomu na adres biura LAN (ul. Zacisze 16a/110, 65-775  Zielona Góra oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej 200 zł (wliczanej w poczet przyszłego czesnego)                                    Konto LAN - PKO    78 1020 5402 0000 0902 0421 9267 

 

                        KIERUNEK

 

       SEMESTR

 

CZESNE    ZA 1 SEMESTR

Biologia

3

1500 zł

Chemia

3

1500 zł

Doradztwo zawodowe

3

1500 zł

Edukacja biblioteczna i informacja naukowa (Bibliotekoznawstwo)

3

1300 zł

Edukacja dla bezpieczeństwa

3

1300 zł

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełno -sprawnością intelektualną  (Oligofrenopedagogika)

3

1200 zł

Edukacja techniczna w szkole (Technika)

3

1500 zł

Etyka                      

2

1500 zł

Fizyka

3

1500 zł

Geografia

3

1500 zł

Informatyka

3

1500 zł

 

3

1400 zł

Kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)

2

 1600 zł

Kwalifikacje pedagogiczne

3

1400 zł

Logopedia dla nauczycieli

4

1500 zł

Matematyka

3

1500 zł

Organizacja i zarządzanie oświatą

2

1400 zł

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza     

     3

 1400 zł

Pedagogika resocjalizacyjna (Resocjalizacja)                                                           

3

1300 zł

Pedagogika sportu (Wychowanie fizyczne)

3

1400 zł

Plastyka z wiedzą o kulturze

3

1500 zł

Przyroda

3

1400 zł

Podstawy przedsiębiorczości

3

1500 zł

Socjoterapia

3

1300 zł

Terapia pedagogiczna                                           

3

1300 zł

Wiedza o społeczeństwie

3

1300 zł

Wychowanie do życia w rodzinie                               

3

1400 zł

Emisja głosu (studia doskonalące)

2

1400 zł

Pedagogika Marii Montessori (studia doskonalące)

2

1400 zł

 

*************************************************************
UWAGA!!!
 
Zajęcia zaplanowane na 27-28.04.2019r. dla wszystkich kierunków zostały odwołane.
Kolejne zajęcia odbędą się 11-12.05.2019r. 
Danuta Fabiś
 
*************************************************************
UWAGA!!!
ZAJĘCIA WSZYSTKICH KIERUNKÓW TYLKO W NIEDZIELE!!!
 
W zakładce  "plan zajęć" umieszczono plan na kolejny zjazd 7.04.2019r.
 
UCZESTNIKÓW STUDIÓW, KTÓRZY NIE MAJĄ UREGULOWANEJ W CAŁOŚCI OPŁATY ZA PIERWSZY SEMESTR ZAPRASZAMY DO SEKRETARIATU W CELU DOKONANIA WPŁATY !!!
*************************************************************

Szanowni Państwo Absolwenci edycji 2017/2018!

 Dyplomy ukończenia studiów podyplomowych w edycji 2017/2018 czekają na odbiór.

Zapraszamy do biura przy ul. Zacisze 16A pok.110 w każdą środę  i piątek w godz. 15-18.

Dyplomy można odebrać także podczas weekendowych zjazdów w LO3  (po wcześniejszej informacji telefonicznej).

 Serdecznie zapraszamy!

************************************************************

UWAGA !!!!

Uruchamiamy kolejny kierunek - WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE.

Pierwsze zajęcia odbędą się 23.02.2019r. Osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji WDŻ zapraszamy do przesłania karty zgłoszeniowej.

**********************************************************************

W zakładce "plan zajęć" wpisany został szczegółowy harmonogram zjazd 23-24.02.2019r. 

Sekretariat studiów podyplomowych czynny będzie w czasie trwających zajęć. Prosimy o dokonanie wpłaty czesnego w sekretariacie za pierwszy semestr studiów.

****************************************************************

 UWAGA

 BIURO LAN (UL. ZACISZE 16A/110) CZYNNE JEST W ŚRODY I PIĄTKI  W GODZINACH 15.00-18.00.

 SEKRETARIAT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CZYNNY (SOBOTA- NIEDZIELA) W CZASIE ZAJĘĆ W 3 LO.

 ***************************************************************

Terminy zajęć studiów podyplomowych:

12-13.01.20019, 2-3.02.2019, 16-17.02.2019, 23-24.02.2019, 2-3.03.2019, 16-17.03.2019, 30-31.03.2019, 7.04.2019, 27-28.04.2019, 11-12.05.2019, 26.05.2019, 8-9.06.2019, 15-16.06.2019.

Terminy zajęć trzeciego semestru zostaną podane w sierpniu 2019r.

****************************************************************

KOMUNIKAT !!!   

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji informujemy o uruchomieniu kolejnego kierunku studiów podyplomowych - Chemia. 

Pierwsze zajęcia odbędą się 12-13.01.2019r (zakończenie zajęć zaplanowano w grudniu 2019r).

Zapraszamy również do zajęć na kierunkach:

1. Organizacja i zarządzanie oświatą

2. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

3. Matematyka 

4. Geografia 

****************************************************************

Harmonogram obron prac dyplomowych. 

Obrony odbędą się od godziny 10.00. Przypominamy o konieczności dostarczenia kserokopii dowodu osobistego oraz kart zaliczeniowych. Do obrony przystąpić mogą osoby, które nie zalegają z opłatami. 

15.12.2018r (sobota)                

1. Geografia

2. Biologia

3. Matematyka

4. Edukacja biblioteczna

5. Terapia pedagogiczna

16.12.2018r (niedziela)

1. Edukacja dla bezpieczeństwa

2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną -Oligofrenopedagogika

3. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

**************************************************************************

Z uczestnikami studiów podyplomowych trzeciego semertru spotkamy się 15-16.12.2018r na obronach prac dyplomowych. Przypominamy o zabraniu kart zaliczeniowych (jeśli nie zostały złożone), ksero dowodu osobistego, urgulowaniu należności (ostatnie wpłaty będą przyjmowane w sekretariacie 1-2.12.2018r.)

***************************************************************

Szczegółowy plan zajęć dla studiów podyplomowych 2018/2019 został umieszczony w zakładce "Plan zajęć". Sekretariat studiów czynny bedzie w godzinach trawnia zajęć :)

 Znalezione obrazy dla zapytania studia podyplomowe

17.11.2018r uruchomiliśmy kolejną edycję studiów podyplomowych:

1. Organizacja i zarządzanie oświatą - koszt 1400zł za semestr (2 sem) - zakończenie czerwiec 2019r

2. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne - koszt 1400zł za semestr (3 sem)- zakończenie grudzień 2019r.

3. Geografia - koszt 1500zł za semestr (3 sem) - zakończenie grudzień 2019r.

4. Matematykakoszt 1500zł za semestr (3 sem) - zakończenie grudzień 2019r.

Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami :)

Do 15-12.2018r prowadzimy nabór uzupełniający:

1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogoka) - koszt 1200zł za semestr (3 sem) - zakończenie grudzień 2019r.

2. Edukacja biblioteczna i informacja naukowa (Bibliotekoznawstwo) -  koszt 1300zł za semestr (3 sem) - zakończenie grudzień 2019r.

3. Biologia - koszt 1500zł za semestr (3 sem) - zakończenie grudzień 2019r.

4. Chemia  koszt 1500zł za semestr (3 sem) - zakończenie grudzień 2019r.

5. Doradztwo zawodowe - koszt 1500zł za semestr (3 sem) - zakończenie grudzień 2019r.

6. Wychowanie do życia w rodzinie  koszt 1500zł za semestr (3 sem) - zakończenie grudzień 2019r.

 W razie pytań prosimy o kontakt 603276178, 505 795 068

***************************************** 

*Kontakt - Biuro LAN – (ul. Zacisze 16a/110, tel. 68 458 74 44 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00 oraz środy i piątki w godzinach 15.00-18.00)

 *www.lan.edu.pl, tel. 48 458 74 44, 603 276 178, 505 795 068                                                                          

***********************************************************************

 Znalezione obrazy dla zapytania EDUKACJA