AKTUALNOŚCI

 

 

 

 

 

 

 

*********

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuro LAN od 1.10.2021r czynne będzie we wtorki w godzinach 14.00-16.00.

Telefon kontaktowy 603276178.

*****************************************************************

Inauguracja studiów podyplomowych 2021/2022 "Organizacja i zarządzanie oświatą", "Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektoalną" zaplanowana została w formie zdalnej 6.11.2021r. na godzinę 10.00 w formie zdalnej (TEAMS).

Uczestnicy studiów otzrymają szcegółowe informacje.

******************************************************************

Zaplanowane terminy zajęć 3 semestru studiów podyplomowych: 23-24.10.2021r, 6-7.11.2021r, 20-21.11.2021r, 27-28.11.2021r, 11-12.12.2021r, 18-19.12.2021r. 

****************************************************************

UWAGA !!! 

Zapraszamy do złożenia dokumentów niezbędnych do ukończenia studiów podyplomowych

- 26.05.2021r. (środa - w godzinach 12.00-16.00),

- 2.06.2021r. (środa - w godzinach 12.00-16.00).

Ostatni termin (9.06.2021r. - środa - w godzinach 13.00-16.00)!

Wymagane dokumenty: 

- praca dyplomowa (wydrukowana - oprawa miękka) 

- dwie płyty CD z pracą w kopertach 

- oświadczenie o samodzielnej pracy 

- ankieta 

- kwestionatriusz

- potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (akt nadania dowolnego stopnia awansu zawodowego)

- zdjęcie 

- dzienniczek praktyk / lub prośba o zaliczenie pracy na poczet praktyk oraz zaświadczenie pracodawcy /  

- potwierdzenie dokonanych opłat (niedopłaty należy uregulować w formie wpłaty gotówkowej podczas składania dokumentów)

 ***********************************

OFERTA EDUKACYJNA

 

 LUBUSKIEJ AKADEMII NAUCZYCIELI

W ZIELONEJ GÓRZE

 

Studia podyplomowe dla nauczycieli 2021/2022

 

KIERUNEK

- dla osób z przygotowaniem pedagogicznym

 

CZESNE     ZA SEMESTR

Biologia w szkole - 3 semestry

1500 zł

Chemia w szkole - 3 semestry

1500 zł

Doradztwo zawodowe - 3 semestry

1500 zł

Edukacja biblioteczna i informacja naukowa - 3 semestry

1400 zł

Edukacja dla bezpieczeństwa - 3 semestry

1400 zł

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełno -sprawnością intelektualną   (Oligofrenopedagogika) -3 sem.

1400 zł

Edukacja techniczna w szkole (Technika) - 3 semestry

1500 zł

Fizyka w szkole - 3 semestry

1500 zł

Geografia w szkole - 3 semestry

1500 zł

Historia w szkole – 3 semestry

1500 zł

Informatyka w szkole - 3 semestry

1500 zł

Logopedia dla nauczycieli - 3 semestry

1500 zł

Matematyka w szkole - 3 semestry

1500 zł

Organizacja i zarządzanie oświatą - 2 semestry

1400 zł

Pedagogika Marii Montessori - 2 semestry

1500 zł

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - 3 semestry      

1400 zł

Pedagogika resocjalizacyjna (Resocjalizacja) - 3 semestry                                                        

1400 zł

Pedagogika sportu (Wychowanie fizyczne) - 3 semestry

1400 zł

Plastyka z wiedzą o kulturze - 3 semestry

1500 zł

Przyroda w szkole - 3 semestry

1400 zł

Podstawy przedsiębiorczości w szkole - 3 semestry

1500 zł

Socjoterapia - 3 semestry

1400 zł

Terapia pedagogiczna - 3 semestry                                          

1400 zł

Wiedza o społeczeństwie w szkole - 3 semestry

1400 zł

Wychowanie do życia w rodzinie - 3 semestry                              

1400 zł

 

Zasady rekrutacji: przesłanie elektronicznej karty zgłoszeniowej ze strony www.lan.edu.pl , dokonanie opłaty rekrutacyjnej 200zł. (wliczonej do czesnego) na konto LAN

PKO 78 1020 5402 0000 0902 0421 9267.

FORMA ZAJĘĆ DOSTOSOWANA BĘDZIE DO SYTUACJI EPIDEMICZNEJ.

Dogodne ratalne formy wpłaty czesnego.

Studia trwające dwa semestry – planowane zakończenie – czerwiec 2022r.

Studia trwające trzy semestry- planowane zakończenie – grudzień 2022r.    

KONTAKT: tel. 603 276 178, 

Biuro LAN: ul. Zacisze 16a/110, 65-775 Zielona Góra, www.lan.edu.pl

   ZAPRASZAMY

*********************************************************

UWAGA !!!

Zapraszamy do złożenia dokumentów niezbędnych do ukończenia studiów podyplomowych 26.05.2021r. (środa - w godzinach 12.00-16.00), 2.06.2021r. (piątek - w godzinach 12.00-16.00).

Ostatni termin (9.06.2021r. - środa - w godzinach 13.00-16.00)

Wymagane dokumenty:

- praca dyplomowa (wydrukowana - oprawa miękka)

- dwie płyty CD z pracą w kopertach

- oświadczenie o samodzielnej pracy

- ankieta

- kwestionatriusz

- zdjęcie

- dzienniczek praktyk / lub prośba o zaliczenie pracy na poczet praktyk oraz zaświadczenie pracodawcy /

- karta zaliczeniowa

- potwierdzenie dokonanych opłat (niedopłaty należy uregulować w formie wpłaty gotówkowej podczas składania dokumentów)

 

*********************************************************

UWAGA !!!

Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych zostaną odesłane pocztą na adresy podane w kartach zgłoszeniowych.

29.04.2021r (w czwartek) można odebrać świadectwa osobiście w biurze LAN w godz 16.30-17.30. Prosimy o przesłanie sms kto jest zainteresowany odbiorem osobistym - 603276178 - proszę podać imię, nazwisko i kierunek.

*********************************************************