Strona startowa | Plany zajęć

Kartka z kalendarza


Dzisiaj jest: Czwartek
19 Kwietnia 2018
Imieniny obchodzą
Adolf, Adolfa, Adolfina, Alf, Cieszyrad,
Czesław, Czech, Czechasz, Czechoń,
Leon, Leontyna, Pafnucy, Tymon, Werner,
Włodzimierz

Do końca roku zostało 257 dni.
Zodiak: Baran

Plany zajęć

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

21.04.2018 (SOBOTA) 

9.00-10.30 - Metody aktywizujące rozwój i uczenie się dzieci- MPS

10.40-12.10 -  Metody aktywizujące rozwój i uczenie się dzieci

12.20-13.50-  Bezpieczeństwo i higiena pracy z podstawami ergonomii - MPS

14.00-15.30-  Bezpieczeństwo i higiena pracy z podstawami ergonomii 

22.04.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Podstawy wiedzy z matematyki - JKOZ

10.40-12.10 -  Podstawy wiedzy z matematyki 

12.20-13.50-  Podstawy wiedzy z matematyki 

14.00-15.30-  Podstawy wiedzy z matematyki 

15.30-17.10 - Podstawy wiedzy z matematyki 

                    OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

21.04.2018 (SOBOTA) 

9.00-10.30 -Elementy edukacji integracyjnej- BK

10.40-12.10 - Elementy edukacji integracyjnej

12.20-13.50- Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną - BK

14.00-15.30- Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej (...)

22.04.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Wybrane zagadnienia z oligofrenopedagogiki - APC

10.40-12.10 - Wybrane zagadnienia z oligofrenopedagogiki 

12.20-13.50- Wybrane zagadnienia z oligofrenopedagogiki 

14.00-15.30- Wybrane zagadnienia z oligofrenopedagogiki 

                   TERAPIA PEDAGOGICZNA

21.04.2018 (SOBOTA) 

9.00-10.30 - Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych (...)- AWM 

10.40-12.10 -Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych 

12.20-13.50- Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych

22.04.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych (...)- AWM 

10.40-12.10 -Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych 

12.20-13.50- Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych

                     EDUKACAJ DLA BEZPIECZEŃSTWA

21.04.2018 (SOBOTA) 

Zbiórka grupy o godzinie 9.00 w Krośnie Odrzańskim -budynek Komendy Garnizonu XI Pułku.

9.00-10.30 - Prawne podstawy bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa - DCZ

10.40-12.10 - Prawne podstawy bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa

12.20-13.50-  Prawne podstawy bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa

14.00-15.30- Prawne podstawy bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa

15.40-17.10- Prawne podstawy bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa

22.04.2018 (NIEDZIELA) 

WOLNA ! :) 

                                       GEOGRAFIA 

21.04.2018 (SOBOTA) 

9.00-10.30 - Podstawy klimatologii i hydrologii - WCH

10.40-12.10 -  Podstawy klimatologii i hydrologii 

12.20-13.50-  Podstawy klimatologii i hydrologii 

14.00-15.30- Geografia społeczno-ekonomiczna - WCH

22.04.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Geografia gleb z elementami gleboznawstwa - AS

10.40-12.10 - Geografia gleb z elementami gleboznawstwa 

12.20-13.50- ZAJĘCIA TERENOWE -Geografia gleb z elementami gleboznawstwa 

14.00-15.30- Geografia gleb z elementami gleboznawstwa 

15.40-17.10- Geografia gleb z elementami gleboznawstwa 

                  BIOLOGIA

21.04.2018 (SOBOTA) 

9.00-10.30 -  Przegląd systematyczny roślin - ITJ

10.40-12.10 - Przegląd systematyczny roślin

12.20-13.50-  Fizjologia roślin - ITJ

14.00-15.30-  Fizjologia roślin

22.04.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Fizjologia roślin - ITJ

10.40-12.10 - Fizjologia roślin

12.20-13.50-  Fizjologia roślin

14.00-15.30-  Fizjologia roślin

                   EDUKACJA BIBLIOTECZNA 

21.04.2018 (SOBOTA) 

9.00-10.30 - Edukacja multimedialna w szkole - MD

10.40-12.10 -  Edukacja multimedialna w szkole

12.20-13.50-  Edukacja multimedialna w szkole

14.00-15.30-  Edukacja multimedialna w szkole

22.04.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Informacja naukowa - EM

10.40-12.10 - Informacja naukowa

12.20-13.50-  Informacja naukowa

14.00-15.30 -  Informacja naukowa

                  MATEMATYKA

21.04.2018 (SOBOTA) 

9.00-10.30 - Arytmetyka i algebra - AA 

10.40-12.10 -Arytmetyka i algebra 

12.20-13.50- Arytmetyka i algebra 

14.00-15.30- Arytmetyka i algebra 

22.04.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Analiza matematyczna - ŁSZ

10.40-12.10 -Analiza matematyczna 

12.20-13.50- Analiza matematyczna 

14.00-15.30- Analiza matematyczna 

                   ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

21.04.2018 (SOBOTA) 

WOLNA :)

22.04.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Wybrane problemy psychologii zarządzenia - DSF

10.40-12.10 - Wybrane problemy psychologii zarządzenia

12.20-13.50-  Wybrane problemy psychologii zarządzenia

14.00-15.30-   Wybrane problemy psychologii zarządzenia

15.40-17.10-  Wybrane problemy psychologii zarządzenia

****************************************************************

INTEGRALNA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

8.04.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Pedagogika przedszkolna - EI

10.40-12.10 -  Pedagogika przedszkolna

12.20-13.50-  Pedagogika przedszkolna

14.00-15.30-  Podstawy wiedzy z matematyki - JKOZ

15.30-17.10 - Podstawy wiedzy z matematyki 

                    OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

8.04.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Elementy pedagogiki specjalnej - APC

10.40-12.10 -Elementy pedagogiki specjalnej 

12.20-13.50- Wybrane zagadnienia z oligofrenopedagogiki- APC

14.00-15.30- Wybrane zagadnienia z oligofrenopedagogiki

                   TERAPIA PEDAGOGICZNA

8.04.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Wybrane zagadnienia z logopedii - DSF

10.40-12.10 -Wybrane zagadnienia z logopedii 

12.20-13.50- Wybrane zagadnienia z logopedii 

14.00-15.30-  Kinezjologia edukacyjna - AC-P

15.40-17.10- Kinezjologia edukacyjna

                     EDUKACAJ DLA BEZPIECZEŃSTWA

8.04.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Zagrożenia współczesnego świata - AKO

10.40-12.10 - Zagrożenia współczesnego świata

12.20-13.50-  Zagrożenia współczesnego świata

14.00-15.30- Ochrona własności intelektualnej - EG

15.40-17.10- Ochrona własności intelektualnej

                                       GEOGRAFIA 

8.04.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Kartografia i topografia - AS

10.40-12.10 - Kartografia i topografia 

12.20-13.50- Geografia regionalna - AS

14.00-15.30- Geografia regionalna

15.40-17.10- Geografia regionalna

                  BIOLOGIA

8.04.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Metodyka nauczania biologii - ITJ

10.40-12.10 - Metodyka nauczania biologii

12.20-13.50-  Metodyka nauczania biologii

14.00-15.30- Podstawy biochemii - IW

15.40-17.10- Podstawy biochemii 

                   EDUKACJA BIBLIOTECZNA 

8.04.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Marketing w bibliotece - AK

10.40-12.10 -  Marketing w bibliotece

12.20-13.50-  Marketing w bibliotece

                  MATEMATYKA

8.04.2018 (NIEDZIELA)  

9.00-10.30 - Arytmetyka - AA

10.40-12.10 -Arytmetyka

12.20-13.50- Arytmetyka

14.00-15.30- Arytmetyka

15.40-17.10- Arytmetyka

                   ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

8.04.2018 (NIEDZIELA)  

9.00-10.30 -  Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym - KPW

10.40-12.10 - Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym

12.20-13.50-  Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym

************************************************************

INTEGRALNA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

17.03.2018 (SOBOTA) 

9.00-10.30 - Diagnoza pedagogiczna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - APC

10.40-12.10 -  Diagnoza pedagogiczna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

12.20-13.50-  Diagnoza pedagogiczna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

18.03.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Psychologia rozwojowo- wychowawcza (...) - DSF

10.40-12.10 -  Psychologia rozwojowo- wychowawcza (...)

12.20-13.50-  Psychologia rozwojowo- wychowawcza (...)

14.00-15.30-  Ochrona własności intelektualnej  - EG

15.30-17.10 - Ochrona własności intelektualnej 

                    OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

17.03.2018 (SOBOTA) 

9.00-10.30 - Metodyka nauczania i wychowywania lekko upośledzonych umysłowo - EWG

10.40-12.10 - Metodyka nauczania i wychowywania lekko upośledzonych umysłowo 

12.20-13.50- Metodyka nauczania i wychowywania lekko upośledzonych umysłowo 

14.00-15.30- Elementy pedagogiki specjalnej - APC

15.40-17.10- Elementy pedagogiki specjalnej 

18.03.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Metodyka nauczania i wychowywania lekko upośledzonych umysłowo - EWG

10.40-12.10 - Metodyka nauczania i wychowywania lekko upośledzonych umysłowo 

12.20-13.50- Metodyka nauczania i wychowywania lekko upośledzonych umysłowo 

14.00-15.30- Technologie informacyjne (...) - MD

15.40-17.10- Technologie informacyjne (...) 

                   TERAPIA PEDAGOGICZNA

17.03.2018 (SOBOTA) 

9.00-10.30 - Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych - AWM 

10.40-12.10 -Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych

12.20-13.50- Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych

14.00-15.30-  Wybrane zagadnienia z logopedii - DSF

15.40-17.10- Wybrane zagadnienia z logopedii

18.03.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych - AWM 

10.40-12.10 -Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych

12.20-13.50- Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych

                     EDUKACAJ DLA BEZPIECZEŃSTWA

17.03.2018 (SOBOTA) 

Zbiórka grupy o godzinie 9.00 przed strzelnicą garnizonową w Krośnie Odrz.

9.00-10.30 - Siły zbrojne i system obronności w Polsce - DCZ

10.40-12.10 - Siły zbrojne i system obronności w Polsce

12.20-13.50-  Siły zbrojne i system obronności w Polsce

14.00-15.30- Siły zbrojne i system obronności w Polsce

18.03.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Prawne podstawy bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa - DCZ

10.40-12.10 - Prawne podstawy bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa 

12.20-13.50-  Prawne podstawy bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa 

14.00-15.30- Prawne podstawy bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa 

15.40-17.10- Prawne podstawy bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa 

                                       GEOGRAFIA 

17.03.2018 (SOBOTA) 

9.00-10.30 - Podstawy klimatologii i hydrologii - WCH

10.40-12.10 -  Podstawy klimatologii i hydrologii 

12.20-13.50-  Podstawy klimatologii i hydrologii 

14.00-15.30-  Podstawy klimatologii i hydrologii 

18.03.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Kartografia i topografia - AS

10.40-12.10 - Kartografia i topografia 

12.20-13.50- Kartografia i topografia 

14.00-15.30- Kartografia i topografia 

                  BIOLOGIA

17.03.2018 (SOBOTA) 

9.00-10.30 - Cytologia i histologia - JC

10.40-12.10 - Przegląd systematyczny zwierząt - JC

12.20-13.50-  Przegląd systematyczny zwierząt

 

18.03.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Przegląd systematyczny zwierząt - JC

10.40-12.10 - Przegląd systematyczny zwierząt 

12.20-13.50-  Przegląd systematyczny zwierząt

                   EDUKACJA BIBLIOTECZNA 

17.03.2018 (SOBOTA) 

Spotkanie grupy o godzinie 9.00 w Bibliotece.

9.00-10.30 - Metodyka pracy z czytelnikiem i użytkownikiem informacji - AK

10.40-12.10 -  Metodyka pracy z czytelnikiem i użytkownikiem informacji

12.20-13.50-  Metodyka pracy z czytelnikiem i użytkownikiem informacji

18.03.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Historia książek i bibliotek - EM

10.40-12.10 -  Historia książek i bibliotek

12.20-13.50-  Historia książek i bibliotek

14.00-15.30 -  Historia książek i bibliotek

                  MATEMATYKA

17.03.2018 (SOBOTA) 

9.00-10.30 - Analiza matematyczna - ŁSZ

10.40-12.10 -Analiza matematyczna 

12.20-13.50- Analiza matematyczna 

14.00-15.30- Analiza matematyczna 

15.40-17.10- Analiza matematyczna 

18.03.2018 (NIEDZIELA)  

9.00-10.30 - Analiza matematyczna - ŁSZ

10.40-12.10 -Analiza matematyczna 

12.20-13.50- Analiza matematyczna 

14.00-15.30- Analiza matematyczna 

                   ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

17.03.2018 (SOBOTA) 

9.00-10.30 - Marketing w oświacie - PB

10.40-12.10 - Marketing w oświacie 

12.20-13.50-  Kierowanie i administrowanie placówką oświatową - KPW

14.00-15.30- Kierowanie i administrowanie placówką oświatową 

15.40-17.10- Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym - KPW

18.03.2018 (NIEDZIELA)  

9.00-10.30 - Marketing w oświacie PB

10.40-12.10 - Marketing w oświacie

12.20-13.50-  Marketing w oświacie 

14.00-15.30-  Marketing w oświacie

************************************************************

INTEGRALNA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

3.03.2018 (SOBOTA) 

9.00-10.30 - Podstawy wiedzy o literaturze i języku - EI

10.40-12.10 -  Podstawy wiedzy o literaturze i języku

12.20-13.50-  Podstawy wiedzy o literaturze i języku

14.00-15.30-  Psychologia rozwojowo- wychowawcza (...) - DSF

15.30-17.10 - Psychologia rozwojowo- wychowawcza (...)

4.03.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Podstawy wiedzy o literaturze i języku - EI

10.40-12.10 -  Podstawy wiedzy o literaturze i języku

12.20-13.50-  Podstawy wiedzy o literaturze i języku

14.00-15.30-  Ochrona własności intelektualnej  - EG

15.30-17.10 - Ochrona własności intelektualnej 

                    OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

3.03.2018 (SOBOTA) 

9.00-10.30 - Elementy pedagogiki specjalnej - APC

10.40-12.10 - Elementy pedagogiki specjalnej 

12.20-13.50- Elementy pedagogiki specjalnej 

14.00-15.30- Elementy dydaktyki integracyjnej - BK

15.40-17.10- Elementy dydaktyki integracyjnej 

4.03.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Wybrane zagadnienia z oligofrenopedagogiki - APC

10.40-12.10 - Wybrane zagadnienia z oligofrenopedagogiki 

12.20-13.50- Wybrane zagadnienia z oligofrenopedagogiki 

14.00-15.30- Wybrane zagadnienia z oligofrenopedagogiki 

                   TERAPIA PEDAGOGICZNA

3.03.2018 (SOBOTA) 

9.00-10.30 - Kinezjologia edukacyjna - AC-P

10.40-12.10 -Kinezjologia edukacyjna

12.20-13.50- Kinezjologia edukacyjna

14.00-15.30-  Organizacja procesu terapeutycznego -AWM

15.40-17.10- Organizacja procesu terapeutycznego

4.03.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Wybrane zagadnienia z logopedii - DSF

10.40-12.10 -Wybrane zagadnienia z logopedii

12.20-13.50- Wybrane zagadnienia z logopedii

14.00-15.30-  Kinezjologia edukacyjna - AC-P

15.40-17.10- Kinezjologia edukacyjna 

                     EDUKACAJ DLA BEZPIECZEŃSTWA

3.03.2018 (SOBOTA) 

9.00-10.30 - Kurs KPP - AKO

10.40-12.10 - Kurs KPP

12.20-13.50-  Kurs KPP

14.00-15.30- Kurs KPP

15.40-17.10- Kurs KPP

4.03.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Kurs KPP - AKO

10.40-12.10 - Kurs KPP

12.20-13.50-  Kurs KPP

14.00-15.30- Kurs KPP

15.40-17.10- Kurs KPP

                                       GEOGRAFIA 

3.03.2018 (SOBOTA) 

9.00-10.30 - Ochrona własności intelektualnej - EG 

10.40-12.10 -  Ochrona własności intelektualnej 

12.20-13.50-  Ochrona własności intelektualnej 

14.00-15.30-  Ochrona własności intelektualnej 

4.03.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Kartografia i topografia - AS

10.40-12.10 - Kartografia i topografia 

12.20-13.50- Kartografia i topografia 

14.00-15.30- Kartografia i topografia 

                  BIOLOGIA

3.03.2018 (SOBOTA) 

9.00-10.30 - Biologia mikroorganizmów - IW

10.40-12.10 - Biologia mikroorganizmów 

12.20-13.50-  Biologia mikroorganizmów 

14.00-15.30- Ekologia i ochrona środowiska- IW

4.03.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Ekologia i ochrona środowiska- IW

10.40-12.10 - Ekologia i ochrona środowiska

12.20-13.50-  Ekologia i ochrona środowiska

14.00-15.30- Ekologia i ochrona środowiska

                   EDUKACJA BIBLIOTECZNA 

3.03.2018 (SOBOTA) 

Spotkanie grupy o godzinie 9.00 przed wejściem na UZ w Sulechowie!!!!

9.00-10.30 - Gromadzenie i przechowywanie zbiorów - EM

10.40-12.10 - Gromadzenie i przechowywanie zbiorów 

12.20-13.50- Gromadzenie i przechowywanie zbiorów 

14.00-15.30 - Gromadzenie i przechowywanie zbiorów

4.03.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Metodyka pracy z czytelnikiem i użytkownikiem informacji - AK

10.40-12.10 -  Metodyka pracy z czytelnikiem i użytkownikiem informacji

12.20-13.50-  Metodyka pracy z czytelnikiem i użytkownikiem informacji

14.00-15.30 -  Metodyka pracy z czytelnikiem i użytkownikiem informacji

                  MATEMATYKA

3.03.2018 (SOBOTA) 

9.00-10.30 - Analiza matematyczna - ŁSZ

10.40-12.10 -Analiza matematyczna 

12.20-13.50- Analiza matematyczna 

14.00-15.30- Analiza matematyczna 

15.40-17.10- Analiza matematyczna 

4.03.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Analiza matematyczna - ŁSZ

10.40-12.10 -Analiza matematyczna 

12.20-13.50- Analiza matematyczna 

14.00-15.30- Analiza matematyczna 

15.40-17.10- Analiza matematyczna 

                   ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

3.03.2018 (SOBOTA) 

9.00-10.30 - Kierowanie i administrowanie placówką oświatową - KPW

10.40-12.10 - Kierowanie i administrowanie placówką oświatową 

12.20-13.50- Kierowanie i administrowanie placówką oświatową 

14.00-15.30- Kierowanie i administrowanie placówką oświatową 

15.40-17.10- Kierowanie i administrowanie placówką oświatową 

4.03.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Marketing w oświacie PB

10.40-12.10 - Marketing w oświacie

12.20-13.50-  Marketing w oświacie

14.00-15.30-  Marketing w oświacie

15.40-17.10- Marketing w oświacie

 

*****************************************************************

 

************************************************************

INTEGRALNA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

3.02.2018 (SOBOTA) 

9.00-10.30 - Edukacja literacko - językowa (...) - EI

10.40-12.10 -  Edukacja literacko - językowa (...)

12.20-13.50-  Edukacja literacko - językowa (...)

14.00-15.30-  Edukacja literacko - językowa (...)

4.02.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Edukacja literacko - językowa (...) - EI

10.40-12.10 -  Edukacja literacko - językowa (...)

12.20-13.50-  Edukacja literacko - językowa (...)

14.00-15.30-  Edukacja literacko - językowa (...)

                    OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

3.02.2018 (SOBOTA) 

9.00-10.30 - Wprowadzenie do oligofrenopedagogiki - APC

10.40-12.10 - Wprowadzenie do oligofrenopedagogiki

12.20-13.50- Wprowadzenie do oligofrenopedagogiki

14.00-15.30- Wprowadzenie do oligofrenopedagogiki

4.02.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Techniki multimedialne wspierające rozwój dzieci z niepełnosprawnościa intelektualną- DM

10.40-12.10 - Techniki multimedialne (...)

12.20-13.50- Techniki multimedialne (...)

14.00-15.30- Techniki multimedialne (...)

                   TERAPIA PEDAGOGICZNA

3.02.2018 (SOBOTA) 

9.00-10.30 - Organizacja procesu terapeutycznego - AMW

10.40-12.10 -Organizacja procesu terapeutycznego

12.20-13.50- Organizacja procesu terapeutycznego

14.00-15.30-  Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy - DSF

15.40-17.10- Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy

4.02.2018 (NIEDZIELA) 

Wolne !!!

                     EDUKACAJ DLA BEZPIECZEŃSTWA

3.02.2018 (SOBOTA) 

9.00-10.30 - System ratownictwa w Polsce - AKO

10.40-12.10 - System ratownictwa w Polsce

12.20-13.50-  Udzielanie i nauczanie pierwszej pomocy - AKO

14.00-15.30- Udzielanie i nauczanie pierwszej pomocy

Na zajęia proszę przynieść - bandaż elastyczny, bandaż zwykły (dziany), chustę trójkątną.

4.02.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Udzielanie i nauczanie pierwszej pomocy - AKO

10.40-12.10 - Udzielanie i nauczanie pierwszej pomocy

12.20-13.50-  Udzielanie i nauczanie pierwszej pomocy

14.00-15.30- Udzielanie i nauczanie pierwszej pomocy

                                       GEOGRAFIA 

3.02.2018 (SOBOTA) 

9.00-10.30 - Astronomiczne podstawy geografii - AS

10.40-12.10 - Astronomiczne podstawy geografii

12.20-13.50- Astronomiczne podstawy geografii 

14.00-15.30- Astronomiczne podstawy geografii

4.02.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Astronomiczne podstawy geografii - AS

10.40-12.10 - Astronomiczne podstawy geografii

12.20-13.50- Astronomiczne podstawy geografii 

14.00-15.30- Astronomiczne podstawy geografii

                  BIOLOGIA

3.02.2018 (SOBOTA) 

9.00-10.30 - Ochrona własności intelektualnej - EG

10.40-12.10 - Ochrona własności intelektualnej

12.20-13.50-  Ochrona własności intelektualnej

14.00-15.30- Metodyka nauczania biologii - ITJ

15.40-17.10- Metodyka nauczania biologii 

4.02.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Biologia mikroorganizmów - IW

10.40-12.10 - Biologia mikroorganizmów

12.20-13.50-  Biologia mikroorganizmów

14.00-15.30- Metodyka nauczania biologii - ITJ

15.40-17.10- Metodyka nauczania biologii 

                   EDUKACJA BIBLIOTECZNA 

3.02.2018 (SOBOTA) 

9.00-10.30 - Gromadzenie i przechowywanie zbiorów - EM

10.40-12.10 - Gromadzenie i przechowywanie zbiorów 

12.20-13.50- Gromadzenie i przechowywanie zbiorów 

14.00-15.30 - Metodyka pracy biblioteki szkolnej - AK

15.40-17.10- Metodyka pracy biblioteki szkolnej 

4.02.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Gromadzenie i przechowywanie zbiorów - EM

10.40-12.10 - Gromadzenie i przechowywanie zbiorów 

12.20-13.50- Gromadzenie i przechowywanie zbiorów 

14.00-15.30 - Metodyka pracy biblioteki szkolnej - AK

15.40-17.10- Metodyka pracy biblioteki szkolnej 

                  MATEMATYKA

3.02.2018 (SOBOTA) 

9.00-10.30 - Arytmetyka i algebra -AA

10.40-12.10 -Arytmetyka i algebra

12.20-13.50-  Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa - ŁSZ

14.00-15.30- Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa

15.40-17.10- Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa

4.02.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa - ŁSZ

10.40-12.10 -Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa

12.20-13.50-  Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa

14.00-15.30- Arytmetyka i algebra -AA

15.40-17.10-Arytmetyka i algebra -AA 

                   ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

3.02.2018 (SOBOTA) 

9.00-10.30 - Zarządzanie zmianą - KPW

10.40-12.10 -  Zarządzanie zmianą

12.20-13.50- Zarządzanie zmianą

14.00-15.30- Kierowanie i administrowanie placówką oświatową - KPW

15.40-17.10- Kierowanie i administrowanie placówką oświatową 

4.02.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Podstawy organizacji i zarządzania w oświacie - PB

10.40-12.10 - Metodologia badań efektów zarządzania szkołą - PB

12.20-13.50-  Metodologia badań efektów zarządzania szkołą 

14.00-15.30-  Metodologia badań efektów zarządzania szkołą 

15.40-17.10- Metodologia badań efektów zarządzania szkołą 

*****************************************************************
***************************************************************** 

INTEGRALNA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

27.01.2018 (SOBOTA) 

9.00-10.30 - Edukacja literacko - językowa (...) - EI

10.40-12.10 -  Edukacja literacko - językowa (...)

12.20-13.50-  Edukacja literacko - językowa (...)

14.00-15.30-  Edukacja literacko - językowa (...)

15.40-17.10-  Edukacja literacko - językowa (...)

28.01.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 -  Edukacja literacko - językowa (...)EI

10.40-12.10 -  Edukacja literacko - językowa (...)

12.20-13.50- Warsztat umiejętności interpersonalnych (...) -DSF

14.00-15.30- Warsztat umiejętności interpersonalnych (...)

15.40-17.10- Warsztat umiejętności interpersonalnych (...)

                    OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

27.01.2018 (SOBOTA) 

9.00-10.30 - Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej - APC

10.40-12.10 -Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej

12.20-13.50- Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej 

14.00-15.30- Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej

28.01.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Wprowadzenie do oligofrenopedagogiki - APC

10.40-12.10 - Wprowadzenie do oligofrenopedagogiki

12.20-13.50- Wprowadzenie do oligofrenopedagogiki

14.00-15.30- Wprowadzenie do oligofrenopedagogiki

                   TERAPIA PEDAGOGICZNA

27.01.2018 (SOBOTA)

9.00-10.30 - Organizacja procesu terapeutycznego - AMW

10.40-12.10 -Organizacja procesu terapeutycznego

12.20-13.50- Organizacja procesu terapeutycznego

14.00-15.30-  Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy - DSF

15.40-17.10- Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy

Proszę przynieść na zajęcia - lusterko, szpatułkę, rękawiczki jednorazowe.

28.01.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy - DSF

10.40-12.10 - Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy

12.20-13.50-  Organizacja procesu terapeutycznego - AMW

14.00-15.30- Organizacja procesu terapeutycznego

15.40-17.10 - Organizacja procesu terapeutycznego

                     EDUKACAJ DLA BEZPIECZEŃSTWA

27.01.2018 (SOBOTA) 

9.00-10.30 - System ratownictwa w Polsce - AKO

10.40-12.10 - System ratownictwa w Polsce

12.20-13.50-  System ratownictwa w Polsce

14.00-15.30- System ratownictwa w Polsce

28.01.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - System ratownictwa w Polsce - AKO

10.40-12.10 - System ratownictwa w Polsce

12.20-13.50-  System ratownictwa w Polsce

14.00-15.30- System ratownictwa w Polsce

                                       GEOGRAFIA 

27.01.2018 (SOBOTA) 

9.00-10.30 -Podstawy geologii i geomorfologii - WCH

10.40-12.10 - Podstawy geologii i geomorfologii 

12.20-13.50- Podstawy klimatologii i hydrologii - WCH

14.00-15.30 - Podstawy klimatologii i hydrologii 

15.40-17.10 - Podstawy klimatologii i hydrologii 

28.01.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Podstawowe pojęcia z geografii w edukacji szkolnej - AS

10.40-12.10 -Podstawowe pojęcia z geografii w edukacji szkolnej 

12.20-13.50- Astronomiczne podstawy geografii - AS

14.00-15.30- Astronomiczne podstawy geografii

Na zajęcia proszę przynieść - kartki z bloku technicznego oraz klej.

                  BIOLOGIA

27.01.2018 (SOBOTA) 

9.00-10.30 - Przegląd systematyczny roślin - ITJ

10.40-12.10 - Przegląd systematyczny roślin

12.20-13.50-  Przegląd systematyczny roślin

14.00-15.30- Przegląd systematyczny roślin

28.01.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Anatomia i rozwój człowieka - IW

10.40-12.10 -Anatomia i rozwój człowieka 

12.20-13.50- Biologia mikroorganizmów - IW

14.00-15.30- Biologia mikroorganizmów

                   EDUKACJA BIBLIOTECZNA 

27.01.2018 (SOBOTA)

UWAGA - O GODZINIE 9.00 ZBIÓRKA PRZED BIBLIOTEKĄ UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

9.00-10.30 - Gromadzenie i przechowywanie zbiorów - EM

10.40-12.10 - Gromadzenie i przechowywanie zbiorów 

12.20-13.50- Gromadzenie i przechowywanie zbiorów

28.01.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Metodyka pracy biblioteki szkolnej - AK

10.40-12.10 - Metodyka pracy biblioteki szkolnej 

12.20-13.50- Metodyka pracy biblioteki szkolnej 

14.00-15.30- Metodyka pracy biblioteki szkolnej 

15.40-17.10- Metodyka pracy biblioteki szkolnej 

                  MATEMATYKA

27.01.2018 (SOBOTA) 

9.00-10.30 - Arytmetyka i algebra -AA

10.40-12.10 -Arytmetyka i algebra

12.20-13.50-  Arytmetyka i algebra

14.00-15.30- Arytmetyka i algebra

15.40-17.10- Arytmetyka i algebra

28.01.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Arytmetyka i algebra -AA

10.40-12.10 -Arytmetyka i algebra

12.20-13.50-  Geometria - JKOZ

14.00-15.30- Geometria 

15.40-17.10- Geometria 

                   ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

27.01.2018 (SOBOTA) 

9.00-10.30 - Podstawy organizacji i zarządzania w oświacie -PB

10.40-12.10 -  Podstawy organizacji i zarządzania w oświacie

12.20-13.50-  Podstawy organizacji i zarządzania w oświacie

14.00-15.30-  Podstawy organizacji i zarządzania w oświacie

28.01.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Metodologia badań efektów zarządzania szkołą -PB

10.40-12.10 - Metodologia badań efektów zarządzania szkołą 

12.20-13.50-  Metodologia badań efektów zarządzania szkołą 

14.00-15.30-  Metodologia badań efektów zarządzania szkołą 

*****************************************************************
 

   INTEGRALNA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

13.01.2018 (SOBOTA) 

9.00-10.30 - Podstawy prawne funkcjonowania systemu edukacyjnego - MPS

10.40-12.10 - Podstawy prawne funkcjonowania systemu edukacyjnego

12.20-13.50- Podstawy prawne funkcjonowania systemu edukacyjnego

14.00-15.30- Podstawy prawne funkcjonowania systemu edukacyjnego

15.40-17.10- Podstawy prawne funkcjonowania systemu edukacyjnego 

14.01.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Nowe koncepcje w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - EI

10.40-12.10 - Wprowadzenie do kształcenia zintegrowanego w edukacji (...) - EI

12.20-13.50- Wprowadzenie do kształcenia zintegrowanego w edukacji (...) 

14.00-15.30- Wprowadzenie do kształcenia zintegrowanego w edukacji (...) 

15.40-17.10- Wprowadzenie do kształcenia zintegrowanego w edukacji (...) 

                    OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

13.01.2018 (SOBOTA) 

9.00-10.30 - Wykorzystanie technik plastycznych w rehabilitacji dzieci (...) - KK

10.40-12.10 -Wykorzystanie technik plastycznych w rehabilitacji dzieci (...) 

12.20-13.50- Wykorzystanie technik plastycznych w rehabilitacji dzieci (...) 

14.00-15.30- Wykorzystanie technik plastycznych w rehabilitacji dzieci (...) 

15.40-17.10 -Wykorzystanie technik plastycznych w rehabilitacji dzieci (...) 

Proszę przynieść na zajęcia: farby plakatowe, pędzle, kubeczek do wody, blok techniczny-duży, nożyczki, klej - Magik, duże wycinanki lub kolorowe kartki do ksero.

14.01.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Rozwijanie postaw twórczych i umiejętności interpersonalnych -DSF

10.40-12.10 - Rozwijanie postaw twórczych i umiejętności interpersonalnych

12.20-13.50- Rozwijanie postaw twórczych i umiejętności interpersonalnych

14.00-15.30- Rozwijanie postaw twórczych i umiejętności interpersonalnych

15.40-17.10- Rozwijanie postaw twórczych i umiejętności interpersonalnych

Materiały do zajęć: kredki, ołówki, kartk duży i mały blok, flamastry.

                   TERAPIA PEDAGOGICZNA

13.01.2018 (SOBOTA)

12.20-13.50-  Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy - DSF

14.00-15.30-  Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy

15.40-17.10- Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy

14.01.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Podstawy prawne pomocy psychologiczno - pedagogicznej - MPS

10.40-12.10 -Podstawy prawne pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

12.20-13.50- Podstawy prawne pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

14.00-15.30- Podstawy prawne pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

15.40-17.10 - Podstawy prawne pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

                     EDUKACAJ DLA BEZPIECZEŃSTWA

13.01.2018 (SOBOTA) 

9.00-10.30 - Podstawy wychowania obywatelskiego i patriotycznego - DCZ

10.40-12.10 - Podstawy wychowania obywatelskiego i patriotycznego 

12.20-13.50-  Siły zbrojne i system obronności w RP - DCZ

14.00-15.30- Siły zbrojne i system obronności w RP

14.01.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Siły zbrojne i system obronności w RP - DCZ

10.40-12.10 - Siły zbrojne i system obronności w RP

12.20-13.50-  Siły zbrojne i system obronności w RP

14.00-15.30-Siły zbrojne i system obronności w RP

                                       GEOGRAFIA 

13.01.2018 (SOBOTA) 

9.00-10.30 -Podstawy geologii i geomorfologii - WCH

10.40-12.10 - Podstawy geologii i geomorfologii 

12.20-13.50- Podstawy geologii i geomorfologii 

14.00-15.30- Podstawy geologii i geomorfologii 

14.01.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Podstawowe pojęcia z geografii w edukacji szkolnej - AS

10.40-12.10 -Podstawowe pojęcia z geografii w edukacji szkolnej 

12.20-13.50-  Podstawowe pojęcia z geografii w edukacji szkolnej 

14.00-15.30- Podstawowe pojęcia z geografii w edukacji szkolnej  

                  BIOLOGIA

13.01.2018 (SOBOTA) 

9.00-10.30 - Cytologia i histologia - JC

10.40-12.10 -Cytologia i histologia 

12.20-13.50-  Cytologia i histologia 

14.00-15.30- Cytologia i histologia 

14.01.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Biologia ogólna - IW

10.40-12.10 -Anatomia i rozwój człowieka - IW

12.20-13.50- Anatomia i rozwój człowieka

14.00-15.30- Anatomia i rozwój człowieka

                   EDUKACJA BIBLIOTECZNA 

13.01.2018 (SOBOTA) 

9.00-10.30 - Ochrona własności intelektualnych - EG

10.40-12.10 -Ochrona własności intelektualnych 

12.20-13.50-  Ochrona własności intelektualnych 

14.00-15.30- Ochrona własności intelektualnych 

15.40-17.10- Ochrona własności intelektualnych 

14.01.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Gromadzenie i przechowywanie zbiorów - EM

10.40-12.10 - Gromadzenie i przechowywanie zbiorów 

12.20-13.50- Gromadzenie i przechowywanie zbiorów 

14.00-15.30- Gromadzenie i przechowywanie zbiorów 

15.40-17.10- Gromadzenie i przechowywanie zbiorów 

                  MATEMATYKA

13.01.2018 (SOBOTA) 

9.00-10.30 - Arytmetyka i algebra -AA

10.40-12.10 -Arytmetyka i algebra

12.20-13.50-  Arytmetyka i algebra

14.00-15.30- Arytmetyka i algebra

15.40-17.10- Arytmetyka i algebra

14.01.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Arytmetyka i algebra -AA

10.40-12.10 -Arytmetyka i algebra

12.20-13.50-  Geometria - JKOZ

14.00-15.30- Geometria 

15.40-17.10- Geometria 

                   ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

13.01.2018 (SOBOTA) 

9.00-10.30- Podstawy prawne i organizacyjne funkcjonowania szkół i placówek oświatowych- KPW

10.40-12.10 -Zarządzanie zmianą - KPW

12.20-13.50- Kierowanie i administrowanie placówką oświatową - KPW

14.00-15.30-Kierowanie i administrowanie placówką oświatową 

15.40-17.10- Kierowanie i administrowanie placówką oświatową 

14.01.2018 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Podstawy organizacji i zarządzania w oświacie -PB

10.40-12.10 -  Podstawy organizacji i zarządzania w oświacie

12.20-13.50-  Podstawy organizacji i zarządzania w oświacie

14.00-15.30-  Podstawy organizacji i zarządzania w oświacie

15.40-17.10-  Podstawy organizacji i zarządzania w oświacie

 
*****************************************************************

                    INTEGRALNA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

2.12.2017 (SOBOTA) 

9.00-10.30 - Nowe koncepcje w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - EI

10.40-12.10 -Nowe koncepcje w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 

12.20-13.50-  Nowe koncepcje w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 

14.00-15.30- Nowe koncepcje w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 

3.12.2017 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Warsztat umiejętności interpersonalnych (komunikacja i integracja) - DSF

10.40-12.10 - Warsztat umiejętności interpersonalnych (komunikacja i integracja)

12.20-13.50- Warsztat umiejętności interpersonalnych (komunikacja i integracja)

14.00-15.30- Warsztat umiejętności interpersonalnych (komunikacja i integracja)

                    OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

2.12.2017 (SOBOTA) 

9.00-10.30 - Problemy społeczne funkcjonowania osób z  niepełnosprawnościa intelektualną - BK

10.40-12.10 -Problemy społeczne funkcjonowania osób z  niepełnosprawnościa intelektualną 

12.20-13.50- Problemy społeczne funkcjonowania osób z  niepełnosprawnościa intelektualną 

14.00-15.30- Problemy społeczne funkcjonowania osób z  niepełnosprawnościa intelektualną 

3.12.2017 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej - APC

10.40-12.10 - Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej 

12.20-13.50- Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej 

14.00-15.30- Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej 

                   TERAPIA PEDAGOGICZNA

2.12.2017 (SOBOTA)

9.00-10.30 - Organizacja procesu terapeutycznego - AWM

10.40-12.10 -Organizacja procesu terapeutycznego

12.20-13.50-  Organizacja procesu terapeutycznego

14.00-15.30- Organizacja procesu terapeutycznego

3.12.2017 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Ochrona własności intelektualnej - EG

10.40-12.10 - Ochrona własności intelektualnej 

12.20-13.50- Ochrona własności intelektualnej 

14.00-15.30- Ochrona własności intelektualnej 

                     EDUKACAJ DLA BEZPIECZEŃSTWA

2.12.2017 (SOBOTA) 

9.00-10.30 - Podstawy wychowania obywatelskiego i patriotycznego - DCZ

10.40-12.10 - Podstawy wychowania obywatelskiego i patriotycznego 

12.20-13.50-  Podstawy wychowania obywatelskiego i patriotycznego 

14.00-15.30- Podstawy wychowania obywatelskiego i patriotycznego 

3.12.2017 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Podstawy wychowania obywatelskiego i patriotycznego - DCZ

10.40-12.10 - Podstawy wychowania obywatelskiego i patriotycznego 

12.20-13.50-  Podstawy wychowania obywatelskiego i patriotycznego 

14.00-15.30- Podstawy wychowania obywatelskiego i patriotycznego 

                                       GEOGRAFIA 

2.12.2017 (SOBOTA) 

9.00-10.30 - Podstawowe pojęcia z geografii w edukacji szkolnej - AS

10.40-12.10 -Podstawowe pojęcia z geografii w edukacji szkolnej 

12.20-13.50-  Podstawowe pojęcia z geografii w edukacji szkolnej 

14.00-15.30- Podstawowe pojęcia z geografii w edukacji szkolnej 

3.12.2017 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 -Podstawy geologii i geomorfologii - WCH

10.40-12.10 - Podstawy geologii i geomorfologii 

12.20-13.50- Podstawy geologii i geomorfologii 

14.00-15.30- Podstawy geologii i geomorfologii 

                  BIOLOGIA

2.12.2017 (SOBOTA) 

9.00-10.30 - Biologia ogólna - IW

10.40-12.10 -Biologia ogólna

12.20-13.50-  Biologia ogólna

14.00-15.30- Biologia ogólna

3.12.2017 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Przegląd systematyczny roślin - ITJ

10.40-12.10 -Przegląd systematyczny roślin 

12.20-13.50- Przegląd systematyczny roślin 

14.00-15.30- Przegląd systematyczny roślin 

                   EDUKACJA BIBLIOTECZNA 

2.12.2017 (SOBOTA) 

9.00-10.30 - Biblioterapia -MDZ

10.40-12.10 -Biblioterapia 

12.20-13.50-  Biblioterapia 

14.00-15.30- Biblioterapia 

3.12.2017 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Biblioterapia - MDZ

10.40-12.10 - Czytelnictwo i animacja kultury - MDZ

12.20-13.50- Czytelnictwo i animacja kultury

14.00-15.30- Czytelnictwo i animacja kultury

                  MATEMATYKA

2.12.2017 (SOBOTA) 

9.00-10.30 - Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa - ŁSZ

10.40-12.10 -Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa 

12.20-13.50-  Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa 

14.00-15.30- Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa 

3.12.2017 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa - ŁSZ

10.40-12.10 -Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa 

12.20-13.50-  Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa 

14.00-15.30- Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa 

                   ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

2.12.2017 (SOBOTA) 

9.00-10.30- Podstawy prawne i organizacyjne funkcjonowania szkół i placówek oświatowych- KPW

10.40-12.10 -Podstawy prawne i organizacyjne funkcjonowania szkół i placówek oświatowych

12.20-13.50- Podstawy prawne i organizacyjne funkcjonowania szkół i placówek oświatowych

14.00-15.30- Podstawy prawne i organizacyjne funkcjonowania szkół i placówek oświatowych

3.12.2017 (NIEDZIELA) 

9.00-10.30 - Zarządzanie zmianą - KPW

10.40-12.10 - Zarządzanie zmianą 

12.20-13.50- Zarządzanie zmianą 

14.00-15.30- Zarządzanie zmianą 

****************************************************