Strona startowa | Plany zajęć

Kartka z kalendarza


Dzisiaj jest: Poniedziałek
29 Listopada 2021
Imieniny obchodzą
Błażej, Bolemysł, Fryderyk,
Przemysł, Saturnin, Saturnina, Walter

Do końca roku zostało 33 dni.
Zodiak: Strzelec

Plany zajęć

Terminy zajęć:

10-11.04.2021r, 24-25.04.2021r, 8-9.05.2021r, 15-16.05.2021r, 12-13.06.2021r,

19-20.06.2021r

***********************************************************

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

- OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Niedziela 7.11.2021r

9.00-10.30 - Pedagogika kreatywna - MPS

10.30-12.10 -Pedagogika kreatywna 

12.00 -13.50 - Postawy neuropedagogiki - MPS

14.00 -15.30 - Postawy neuropedagogiki

*****************************************************************

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

- OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Sobota 23.10.2021r

9.00-10.30 - Metpodyka nauczania głębiej upośledzonych umysłowo - RK

10.30-12.10 - Metpodyka nauczania głębiej upośledzonych umysłowo

12.00 -13.50 - Metpodyka nauczania głębiej upośledzonych umysłowo

 

*****************************************************************

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

- OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Sobota 19.06.2021r

9.00-10.30 - Metpodyka nauczania głębiej upośledzonych umysłowo - RK

10.30-12.10 - Metpodyka nauczania głębiej upośledzonych umysłowo

12.00 -13.50 - Metpodyka nauczania głębiej upośledzonych umysłowo

14.00 -15.30 - Metodyka pracy opiekuńczo - wychowawczej z osobami z niepełnosprawniością 

intelektualną - ACP

15.40-17.10 - Metpodyka (...)

Niedziela 20.06.2021r.

00-10.30 - Podstawy neuropedagogiki - MPS

10.30-12.10 -  Podstawy neuropedagogiki

12.20 -13.50 - Podstawy neuropedagogiki

14.00 -15.30 -  Metpodyka nauczania głębiej upośledzonych umysłowo - RK

15.40-17.10 -  Metpodyka nauczania głębiej upośledzonych umysłowo 

*****************************************************************

 ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Sobota 12.06.2021r

9.00-10.30 - Wybrane problemy psychologii zarządzania - ACP

10.30-12.10 - Wybrane problemy psychologii zarządzania

12.20 -13.50 - Wybrane problemy psychologii zarządzania

14.00 -15.30 - Wybrane problemy psychologii zarządzania

15.40-17.10 - SWybrane problemy psychologii zarządzania

Niedziela 13.06.2021r.

00-10.30 - Praca badawcza pedagoga - MPS

10.30-12.10 -  Praca badawcza pedagoga 

12.20 -13.50 -  Praca badawcza pedagoga 

14.00 -15.30 -  Praca badawcza pedagoga 

15.40-17.10 -  Praca badawcza pedagoga 

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

- OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Sobota 12.06.2021r

9.00-10.30 - Metpodyka nauczania głębiej upośledzonych umysłowo - RK

10.30-12.10 - Metpodyka nauczania głębiej upośledzonych umysłowo

12.00 -13.50 - Metpodyka nauczania głębiej upośledzonych umysłowo

14.00 -15.30 - Metpodyka nauczania głębiej upośledzonych umysłowo

15.40-17.10 - Metpodyka nauczania głębiej upośledzonych umysłowo

Niedziela 13.06.2021r.

00-10.30 - Praca badawcza pedagoga - MPS

10.30-12.10 -  Praca badawcza pedagoga 

12.20 -13.50 -  Praca badawcza pedagoga 

14.00 -15.30 -  Praca badawcza pedagoga 

15.40-17.10 -  Praca badawcza pedagoga 

*****************************************************************

12.20 -13.50 - Seminarium - MPS

14.00 -15.30 - Seminarium

15.40-17.10 - Seminarium

Niedziela 16.05.2021r.

WOLNA:)

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

- OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Sobota 15.05.2021r

9.00-10.30 - Ochrona własności intelektualnej - MPS

10.30-12.10 - Ochrona własności intelektualnej

12.20 -13.50 - Metodyka pracy opiekuńczo - wychowawczej z osobami z niepełnosprawniością 

intelektualną - ACP

14.00 -15.30 - Metodyka pracy opiekuńczo - wychowawczej (...)

15.40-17.10 - Metodyka pracy opiekuńczo - wychowawczej (...)

Niedziela 16.05.2021r.

 

9.00-10.30 - Metpodyka nauczania głębiej upośledzonych umysłowo - RK

 

10.30-12.10 - Metpodyka nauczania głębiej upośledzonych umysłowo

 

12.00 -13.50 - Metpodyka nauczania głębiej upośledzonych umysłowo

 

14.00 -15.30 - Metpodyka nauczania głębiej upośledzonych umysłowo

 

15.40-17.10 - Metpodyka nauczania głębiej upośledzonych umysłowo

 

*****************************************************************

LOGOPEDIA 

Sobota 15.05.2021r 

WOLNA:)

Niedziela 16.05.2021r.

WOLNA:)

*****************************************************************************

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Sobota 15.05.2021r

9.00-10.30 - Ochrona własności intelektualnej - MPS

10.30-12.10 - Ochrona własności intelektualnej

12.20 -13.50 - Seminarium - MPS

14.00 -15.30 - Seminarium

15.40-17.10 - Seminarium

Niedziela 16.05.2021r.

WOLNA:)

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

- OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Sobota 15.05.2021r

9.00-10.30 - Ochrona własności intelektualnej - MPS

10.30-12.10 - Ochrona własności intelektualnej

12.20 -13.50 - Metodyka pracy opiekuńczo - wychowawczej z osobami z niepełnosprawniością 

intelektualną - ACP

14.00 -15.30 - Metodyka pracy opiekuńczo - wychowawczej (...)

15.40-17.10 - Metodyka pracy opiekuńczo - wychowawczej (...)

Niedziela 16.05.2021r.

9.00-10.30 - Metpodyka nauczania głębiej upośledzonych umysłowo - RK

10.30-12.10 - Metpodyka nauczania głębiej upośledzonych umysłowo

12.00 -13.50 - Metpodyka nauczania głębiej upośledzonych umysłowo

14.00 -15.30 - Metpodyka nauczania głębiej upośledzonych umysłowo

15.40-17.10 - Metpodyka nauczania głębiej upośledzonych umysłowo

*****************************************************************

LOGOPEDIA 

Sobota 8.05.2021r 

9.00-10.30 -Metodyka ćwiczeń logopedycznych - EW

10.30-12.10 - Metodyka ćwiczeń logopedycznych

12.20 -13.50 - Metodyka ćwiczeń logopedycznych

- Seminarium dyplomowe

Niedziela 9.05.2021r.

9.00-10.30 - Wczesnoa profilaktyka logopedyczna z logorytmiką - DSF

10.30-12.10 - Wczesnoa profilaktyka logopedyczna z logorytmiką

*****************************************************************************

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Sobota 8.05.2021r

9.00-10.30 -Organizacja procesu pedagogicznego w szkole/placówce oświatowej - MPS

10.30-12.10 - Organizacja procesu pedagogicznego w szkole/placówce oświatowej

12.20 -13.50 - Organizacja procesu pedagogicznego w szkole/placówce oświatowej

14.00 -15.30 - Ochrona własności intelektualnej - MPS

15.40-17.10 - Ochrona własności intelektualnej

Niedziela 9.05.2021r.

WOLNA:)

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

- OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Sobota 8.05.2021r

9.00-10.30 - Podstawy psychologiczne rewalidacji upośledzonych umysłowo - JH

10.30-12.10 - Podstawy psychologiczne rewalidacji upośledzonych umysłowo

12.00 -13.50 - Podstawy psychologiczne rewalidacji upośledzonych umysłowo

14.00 -15.30 - Ochrona własności intelektualnej - MPS

15.40-17.10 - Ochrona własności intelektualnej

Niedziela 9.05.2021r.

9.00-10.30 - Podstawy psychologiczne rewalidacji upośledzonych umysłowo - JH

10.30-12.10 - Podstawy psychologiczne rewalidacji upośledzonych umysłowo

 

 *****************************************************************

LOGOPEDIA 

Sobota 24.04.2021r

WOLNA:)

Niedziela 25.04.2021r.

WOLNA:)

*****************************************************************************

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Sobota 24.04.2021r

9.00-10.30 -Organizacja procesu pedagogicznego w szkole/placówce oświatowej - MPS

10.30-12.10 - Organizacja procesu pedagogicznego w szkole/placówce oświatowej

12.20 -13.50 - Organizacja procesu pedagogicznego w szkole/placówce oświatowej

14.00 -15.30 -Organizacja procesu pedagogicznego w szkole/placówce oświatowej

15.40-17.10 -  Organizacja procesu pedagogicznego w szkole/placówce oświatowej

Niedziela 25.04.2021r.

WOLNA:)

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

- OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Sobota 24.04.2021r

9.00-10.30 - Metodyka nauczania i wychowywania lekko upośledzonych umysłowo - RK

10.30-12.10 - Metodyka nauczania i wychowywania lekko upośledzonych umysłowo

12.00 -13.50 -Metodyka nauczania i wychowywania lekko upośledzonych umysłowo 

14.00 -15.30 - Podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych - LW

15.40-17.10 - Podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Niedziela 25.04.2021r.

12.00 -13.50 -Metodyka nauczania i wychowywania lekko upośledzonych umysłowo - RK

14.00 -15.30 - Podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych - LW

15.40-17.10 - Podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych

*******************************************************************

*****************************************************************

LOGOPEDIA 

Sobota 10.04.2021r

WOLNA:)

Promotor prac dyplomowych przypomina o pisaniu ;)

Niedziela 11.04.2021r.

WOLNA:)

*****************************************************************************

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Sobota 10.04.2021r

9.00-10.30 - Praca badawcza pedagoga - MPS

10.30-12.10 - Praca badawcza pedagoga

12.20 -13.50 - Praca badawcza pedagoga

14.00 -15.30 - Nadzór pedagogiczny - KPW

15.40-17.10 -  Nadzór pedagogiczny

Niedziela 11.04.2021r.

WOLNA:)

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

- OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Sobota 10.04.2021r

9.00-10.30 - Praca badawcza pedagoga - MPS

10.30-12.10 - Praca badawcza pedagoga

12.20 -13.50 - Praca badawcza pedagoga

14.00 -15.30 - Metodyka nauczania i wychowywania lekko upośledzonych umysłowo - RK

15.40-17.10 -  Metodyka nauczania i wychowywania lekko upośledzonych umysłowo

Niedziela 11.04.2021r.

9.00-10.30 - Metodyka nauczania i wychowywania lekko upośledzonych umysłowo - RK

10.30-12.10 - Metodyka nauczania i wychowywania lekko upośledzonych umysłowo

12.20 -13.50 -Metodyka nauczania i wychowywania lekko upośledzonych umysłowo 

14.00 -15.30 - Podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych - LW

15.40-17.10 - Podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych

 

*******************************************************************

LOGOPEDIA 

Sobota 20.03.2021r

WOLNA:)

Promotor prac dyplomowych przypomina o pisaniu ;)

Niedziela 21.03.2021r.

WOLNA:)

*****************************************************************************

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Sobota 20.03.2021r

9.00-10.30 - Nadzór pedagogiczny - KPW

10.30-12.10 - Nadzór pedagogiczny

12.20 -13.50 - Nadzór pedagogiczny

14.00 -15.30 - Praca badawcza pedagoga - MPS

15.40-17.10 -  Praca badawcza pedagoga

Niedziela 21.03.2021r.

9.00-10.30 - Praca badawcza pedagoga MPS

10.30-12.10 - Praca badawcza pedagoga

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

- OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Sobota 20.03.2021r

9.00-10.30 - Metodyka nauczania i wychowywania lekko upośledzonych umysłowo - RK

10.30-12.10 - Metodyka nauczania i wychowywania lekko upośledzonych umysłowo

12.20 -13.50 - Metodyka nauczania i wychowywania lekko upośledzonych umysłowo

14.00 -15.30 - Praca badawcza pedagoga MPS

15.40-17.10 -  Praca badawcza pedagoga

Niedziela 21.03.2021r.

9.00-10.30 - Praca badawcza pedagoga MPS

10.30-12.10 - Praca badawcza pedagoga

12.20 -13.50 -Metodyka nauczania i wychowywania lekko upośledzonych umysłowo - RK

14.00 -15.30 - Metodyka nauczania i wychowywania lekko upośledzonych umysłowo

15.40-17.10- Metodyka nauczania i wychowywania lekko upośledzonych umysłowo

**********************************************************************

********************************************************************

LOGOPEDIA 

Sobota 28.02.2021r

14.00 -15.30 - Podstawy neuropsychologii i psychiatrii dziecięcej - AWM 

15.40-17.10- Podstawy neuropsychologii i psychiatrii dziecięcej 

Niedziela 28.02.2021r.

WOLNA:)

*****************************************************************************

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Sobota 27.02.2021r

9.00-10.30 - Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym - KPW

10.30-12.10 - Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym

12.20 -13.50 - Metodologia badań efektów zarządzania szkołą - MPS

14.00 -15.30 - Metodologia badań efektów zarządzania szkołą

15.40-17.10 - Metodologia badań efektów zarządzania szkołą

Niedziela 28.02.2021r.

9.00-10.30 -Metodologia badań efektów zarządzania szkołą - MPS

10.30-12.10 - Metodologia badań efektów zarządzania szkołą

12.20 -13.50 - Zarządzanie finansami w oświacie - LW

14.00 -15.30 - Zarządzanie finansami w oświacie

15.40-17.10 - Zarządzanie finansami w oświacie

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

- OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Sobota 27.02.2021r

9.00-10.30 - Podstawy psychologiczne rewalidacji upośledzonych umysłowo - JH

10.30-12.10 - Podstawy psychologiczne rewalidacji upośledzonych umysłowo

12.20 -13.50 - Podstawy psychologiczne rewalidacji upośledzonych umysłowo

14.00 -15.30 - Podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych - LW

15.40-17.10 - Podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Niedziela 28.02.2021r.

9.00-10.30 - Rewalidacja indywidualna - RK

10.30-12.10 - Rewalidacja indywidualna

12.20 -13.50 - Podstawy psychologiczne rewalidacji upośledzonych umysłowo -JH

14.00 -15.30 - Podstawy psychologiczne rewalidacji upośledzonych umysłowo

15.40-17.10- Podstawy psychologiczne rewalidacji upośledzonych umysłowo

********************************************************************** 

LOGOPEDIA 

Sobota 20.02.2021r

9.00-10.30 - Metodyka ćwiczeń logopedycznych - EW

10.30-12.10 -Metodyka ćwiczeń logopedycznych

12.20 -13.50 - Metodyka ćwiczeń logopedycznych

14.00 -15.30 - Seminarium dyplomowe - EW

15.40-17.10- Seminarium dyplomowe

Niedziela 21.02.2021r.

WOLNA:)

*****************************************************************************

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Sobota 20.02.2021r

9.00-10.30 - Zarządzanie finansami w oświacie - LW

10.30-12.10 -Zarządzanie finansami w oświacie

12.20 -13.50 - Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym - KPW

14.00 -15.30 - Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym 

15.40-17.10- Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym 

Niedziela 21.02.2021r.

9.00-10.30 -Metodologia badań efektów zarządzania szkołą - MPS

10.30-12.10 - Metodologia badań efektów zarządzania szkołą

12.20 -13.50 - Metodologia badań efektów zarządzania szkołą

14.00 -15.30 - Seminarium dyplomowe - MPS

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

- OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Sobota 20.02.2021r

9.00-10.30 - Wybrane zagadnienia z oligofrenopedagogiki - RK

10.30-12.10 - Wybrane zagadnienia z oligofrenopedagogiki

12.20 -13.50 - Wybrane zagadnienia z oligofrenopedagogiki

14.00 -15.30 - Podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych - LW

15.40-17.10- Podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Niedziela 21.02.2021r.

9.00-10.30 - Rewalidacja indywidualna - RK

10.30-12.10 - Rewalidacja indywidualna

12.20 -13.50 - Rewalidacja indywidualna

14.00 -15.30 - Rewalidacja indywidualna

**********************************************************************

LOGOPEDIA 

Sobota 6.02.2021r

9.00-10.30 - Metodyka ćwiczeń logopedycznych - EW

10.30-12.10 -Metodyka ćwiczeń logopedycznych

12.20 -13.50 - Metodyka ćwiczeń logopedycznych

14.00 -15.30 - Formy terapii logopedycznej - RK

15.40-17.10- Formy terapii logopedycznej

Niedziela 7.02.2021r.

WOLNA:)

*****************************************************************************

EDYCJA 2020/2021 - 1 SEMESTR

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Sobota 6.02.2021r

9.00-10.30 - Kierowanie i administrowanie placówką oświatową - KPW

10.30-12.10 -Kierowanie i administrowanie placówką oświatową

12.20 -13.50 - Kierowanie i administrowanie placówką oświatową 

14.00 -15.30 - Prawo w oświacie - MPS

15.40-17.10- Prawo w oświacie

Niedziela 7.02.2021r.

9.00-10.30 - Prawo w oświacie -MPS

10.30-12.10 - Prawo w oświacie 

12.20 -13.50 - Zarządzanie finansami w oświacie - LW

14.00 -15.30 - Zarządzanie finansami w oświacie

15.40-17.10- Zarządzanie finansami w oświacie

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

- OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Sobota 6.02.2021r

9.00-10.30 - Pedagogika specjalna - RK

10.30-12.10 - Pedagogika specjalna

12.20 -13.50 - Pedagogika specjalna

14.00 -15.30 - Prawo w oświacie - MPS

15.40-17.10- Prawo w oświacie

Niedziela 31.01.2021r.

9.00-10.30 - Prawo w oświacie -MPS

10.30-12.10 - Prawo w oświacie 

12.20 -13.50 - Wybrane zagadnienia z oligofrenopedagogiki - RK

14.00 -15.30 - Wybrane zagadnienia z oligofrenopedagogiki 

15.40- 17.10 - Wybrane zagadnienia z oligofrenopedagogiki

************************************************************************* 

LOGOPEDIA 

Sobota 30.01.2021r

9.00-10.30 - Metodyka ćwiczeń logopedycznych - EW

10.30-12.10 -Metodyka ćwiczeń logopedycznych

12.20 -13.50 - Metodyka ćwiczeń logopedycznych

14.00 -15.30 - Formy terapii logopedycznej - RK

15.40-17.10- Formy terapii logopedycznej

Niedziela 31.01.2021r.

9.00-10.30 - Wczesna profilaktyka logopedyczna z logorytmiką - DSF

10.30-12.10 - Wczesna profilaktyka logopedyczna z logorytmiką

12.20 -13.50 - Wczesna profilaktyka logopedyczna z logorytmiką

*****************************************************************************

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Sobota 30.01.2021r

9.00-10.30 - Kierowanie i administrowanie placówką oświatową - KPW

10.30-12.10 -Kierowanie i administrowanie placówką oświatową

12.20 -13.50 - Kierowanie i administrowanie placówką oświatową 

14.00 -15.30 - Prawo w oświacie - MPS

15.40-17.10- Prawo w oświacie

Niedziela 31.01.2021r.

9.00-10.30 - Prawo w oświacie -MPS

10.30-12.10 - Prawo w oświacie 

12.20 -13.50 - Prawo w oświacie

14.00 -15.30 - Kierowanie i administrowanie placówką oświatową -KPW

15.40-17.10- Kierowanie i administrowanie placówką oświatową

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

- OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Sobota 30.01.2021r

14.00 -15.30 - Prawo w oświacie - MPS

15.40-17.10- Prawo w oświacie

Niedziela 31.01.2021r.

9.00-10.30 - Prawo w oświacie -MPS

10.30-12.10 - Prawo w oświacie 

12.20 -13.50 - Prawo w oświacie

14.00 -15.30 - Wybrane zagadnienia z oligofrenopedagogiki - RK

15.40- 17.10 - Wybrane zagadnienia z oligofrenopedagogiki

************************************************************************* 

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Sobota 23.01.2021r

9.00-10.30 - Podstawy organizacji i zarzadzania oświatą - MPS

10.30-12.10 - Podstawy organizacji i zarzadzania oświatą

12.20 -13.50 - Kierowanie i administrowanie placówką oświatową - KPW

14.00 -15.30 - Kierowanie i administrowanie placówką oświatową

15.40-17.10- Kierowanie i administrowanie placówką oświatową

Niedziela 24.01.2021r.

9.00-10.30 - Kierowanie i administrowanie placówką oświatowąKPW

10.30-12.10 - Kierowanie i administrowanie placówką oświatową 

12.20 -13.50 - Marketing w oświacie - LW

14.00 -15.30 - Marketing w oświacie

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

- OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Sobota 23.01.2021r

9.00-10.30 - Pedagogika specjalna - RK

10.30-12.10 - Pedagogika specjalna

12.20 -13.50 - Pedagogika specjalna

14.00 -15.30 - Pedagogika rodziny - LW

15.40-17.10 - Pedagogika rodziny

Niedziela 24.01.2021r.

9.00-10.30 - Pedagogika rodziny - LW

10.30-12.10 - Pedagogika rodziny

12.20 -13.50 - Wybrane zagadnienia z oligofrenopedagogiki - RK

14.00 -15.30 - Wybrane zagadnienia z oligofrenopedagogik

 ***********************************************************

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Sobota 12.12.2020r

9.00-10.30 - Zarządzanie zmianą - KPW

10.30-12.10 - Zarządzanie zmianą 

12.20 -13.50 - Marketing w oświacie - LW

14.00 -15.30 - Marketing w oświacie

Niedziela 13.12.2020r.

9.00-10.30 - Zarządzanie zmianą - KPW

10.30-12.10 - Zarządzanie zmianą 

12.20 -13.50 - Marketing w oświacie - LW

14.00 -15.30 - Marketing w oświacie

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

- OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Sobota 12.12.2020r

9.00-10.30 - Pedagogika rodziny - LW

10.30-12.10 - Pedagogika rodziny

12.20 -13.50 - Pedagogika specjalna - RK

14.00 -15.30 - Pedagogika specjalna

15.40-17.10 - Pedagogika specjalna

Niedziela 13.12.2020r.

9.00-10.30 - Wybrane zagadnienia z oligofrenopedagogiki - RK

10.30-12.10 - Wybrane zagadnienia z oligofrenopedagogiki - RK

***********************************************************

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Sobota 21.11.2020r

9.00-10.30 - Podstawy organizacji i zarządzania oświatą - MPS

10.30-12.10 - Podstawy organizacji i zarządzania oświatą - MPS

12.20 -13.50 - Zarządzanie zmianą - KPW

14.00 -15.30 - Zarządzanie zmianą - KPW

Niedziela 22.11.2020r.

9.00-10.30 - Podstawy organizacji i zarządzania oświatą - MPS

10.30-12.10 - Podstawy organizacji i zarządzania oświatą - MPS

12.20 -13.50 - Podstawy organizacji i zarządzania oświatą - MPS

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

- OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Sobota 21.11.2020r

9.00-10.30 - Pedagogika specjalna - RK

10.30-12.10 - Pedagogika specjalna - RK

12.20 -13.50 - Pedagogika specjalna - RK

Niedziela 22.11.2020r.

9.00-10.30 - Wybrane zagadnienia z oligofrenopedagogiki - RK

10.30-12.10 - Wybrane zagadnienia z oligofrenopedagogiki - RK

12.20 -13.50 - Wybrane zagadnienia z oligofrenopedagogiki - RK

***********************************************************

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Sobota 7.11.2020r

9.30- INAUGURACJA

11.00 -12.30 - Zarządzanie zmianą - KPW

12.40 -14.10 - Zarządzanie zmianą - KPW

Niedziela 8.11.2020r.

9.00 -10.30 - Podstawy organizacji i zarządzania oświatą - MPS

10.40 - 12.10 - Podstawy organizacji i zarządzania oświatą - MPS  

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

- OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Sobota 7.11.2020r

9.30- INAUGURACJA

11.00-12.30- Pedagogika specjalna - RK

12.40-14.10- Pedagogika specjalna - RK

Niedziela 8.11.2020r.

9.00 -10.30 - Pedagogika specjalna - RK

10.40 - 12.10 - Wybrane zagadnienia z oligofrenopedagogiki - RK 

*********************************************************

*********************************************************

III SEMESTR !!!!!

ZAJĘCIA: 14-15.11.2020

TERAPIA PEDAGOGICZNA

1. Ochrona własności intelektualnej - 10 godz - EG

2. Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy - 5 godz.- DSF

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

1. Metodyka nauczania głębiej upośledzonych umysłowo – 5 godz. – RK

2. Elementy dydaktyki integracyjnej - 10 godz. - JH

3. Ochrona własności intelektualnej - 10 godz - EG

LOGOPEDIA

1. Metodyka ćwiczeń logopedycznych - 10 godz. - EW

2. Formy terapii logopedycznych - 10 godz. - RK

3. Ochrona własności intelektualnej - 10 godzEG

DORADZTWO ZAWODOWE

1. Ochrona własności intelektualnej - 10 godz - EG

FIZYKA

1.Ochrona własności intelektualnej - 10 godz - EG

2. Metodyka nauczania fizyki - 15 godz. -  JKO

**************************************************************

ZAJĘCIA: 3-4.10.2020 - III SEMESTR

TERAPIA PEDAGOGICZNA

1. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki – 10 godz. - AWM

2. Metodyka zajęć terapeutycznych dla ucznia z zaburzreniami rozwoju emocjonalnego i społecznego - 5 godz. - ACP

4. Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy - 10 godz.- DSF

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

1. Metodyka nauczania głębiej upośledzonych umysłowo – 10 godz. – RK

2. Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo - 4 godz. - AWM

3. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej ...  - 5 godz. - ACP

LOGOPEDIA

1. Metodyka ćwiczeń logopedycznych - 10 godz. - EW

2. Rodzaje zaburzeń mowy dziecka(...) - 10 godz. - RK

DORADZTWO ZAWODOWE

1. Aktywność na rynku pracy (...)- 3 godz. - AS

2. Pedagogika rodziny - 5 godz. - LW

FIZYKA

1. Fizyka atomowo - molekularna - 5 godz. - BG

2. Metodyka nauczania fizyki - 15 godz. -  JKO

********************************************************************

ZAJĘCIA 7 (  19-20.09.2020)

TERAPIA PEDAGOGICZNA

1. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki – 10 godz. - AWM

2. Metodyka zajęć terapeutycznych dla ucznia z zaburzreniami rozwoju emocjonalnego i społecznego - 10 godz. - ACP

4. Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy - 5 godz.- DSF

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

1. Metodyka nauczania głębiej upośledzonych umysłowo – 10 godz. – RK

3. Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo - 5 godz. - AWM

4. Elementy dydaktyki integralnej - 10 godz. - JH

LOGOPEDIA

1. Metodyka ćwiczeń logopedycznych - 10 godz. - EW

2. Rodzaje zaburzeń mowy dziecka(...) - 10 godz. - RK

3. Wczesna profilaktyka logopedyczna - 10 godz. - DSF

DORADZTWO ZAWODOWE

1. Psychoplogia stresu i wypalenie zawodowe - 4 godz. - DSF

2. Aktywność na rynku pracy (...)- 5 godz. - AS

3. Pedagogika rodziny - 5 godz. - LW

FIZYKA

1. Fizyka atomowo - molekularna - 10 godz. - BG

2. Zastosowanie matematyki w fizyce - 10 godz. - AA

3. Metodyka nauczania fizyki - 10 godz. -  JKO

*******************************************************************

ZAJĘCIA 6

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

1. Organizacja procesu pedagogicznego w szkole / placówce oświatowej - 5 godz. - MPS

2. Zarządzanie finansami w oświacie - 7 godz. - EG

3. Ochrona własności intelektualnej - 10 godz. - EG

TERAPIA PEDAGOGICZNA

1. Prawo w oświacie – 10 godz. – EG

2. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki – 10 godz. - AWM

3. Metodyka zajęć terapeutycznych dla ucznia z zaburzreniami rozwoju emocjonalnego i społecznego - 5 godz. - ACP

4. Pedagogika rodziny - 4 godz. - LW

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

1. Prawo w oświacie  – 10 godz. – EG

2. Metodyka nauczania głębiej upośledzonych umysłowo – 10 godz. – RK

3. Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo - 10 godz. - AWM

4. Metodyka pracy opiekuńczo wychowawczej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną -      5 godz. - ACP

LOGOPEDIA

1. Podstawy neuropsychologii i psychiatrii dziecięcej - 4 godz. - AWM

2. Rodzaje zaburzeń mowy dziecka(...) - 10 godz. - RK

3. Formy terapii loopedycznej - 10 godz. - RK

DORADZTWO ZAWODOWE

1. Psychoplogia stresu i wypalenie zawodowe - 10 godz. - DSF

2. Aktywność na rynku pracy (...)- 10 godz. - AS

3. Zarządzanie personelem - doskonalenie i rozwój - 6 godz. - LW

4. Prawo w oświacie - 10 godz. - EG

FIZYKA

1. Fizyka atomowo - molekularna - 10 godz. - BG

2.  Teoretyczne podstawy kształcenia  - 5 godz. - MPS

3. Metodyka nauczania fizyki - 10 godz. -  JKO

*********************************************************************

ZAJĘCIA 5

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

1. Organizacja procesu pedagogicznego w szkole / placówce oświatowej - 10 godz. - MPS

2. Nadzór pedagogiczny - 3 godz. - KPW

3. Praca badawcza pedagoga - 10 godz. - MPS

TERAPIA PEDAGOGICZNA

1. Elementy psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej – 3 godz. – DSF

2. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania – 10 godz. - AWM

3. Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy - 10 godz. -DSF

4. Pedagogika rodziny - 6 godz. - LW

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

1. Podstawy psychologiczne rewalidacji upośledzonych umysłowo  – 10 godz. – JH

2. Rewalidacja indywidualna – 8 godz. – RK

3. Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo - 10 godz. - AWM

LOGOPEDIA

1. Podstawy neuropsychologii i psychiatrii dziecięcej - 4 godz. - AWM

2. Rodzaje zaburzeń mowy dziecka(...) - 16 godz. - RK

DORADZTWO ZAWODOWE

1. Psychoplogia stresu i wypalenie zawodowe - 6 godz. - DSF

2. Aktywność na rynku pracy (...)- 12 godz. - AS

3. Zarządzanie personelem - doskonalenie i rozwój - 10 godz. - LW

FIZYKA

1. Elektromagnetyzm - 14 godz. - BG

2.  Termodynamika -14 godz. - JKO

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W ODZINIE

*********************************************************************

ZAJĘCIA 4

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

1. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym– 2 godz. – KPW

2. Metodologia badań efektów zarządzania szkołą – 4 godz. - MPS

3. Nadzór pedagogiczny - 6 godz. - KPW

4. Praca badawcza pedagoga - 6 godz. - MPS

TERAPIA PEDAGOGICZNA

1. Elementy psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej – 8 godz. – DSF

2. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego – 4 godz. – ACP

3. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania – 8 godz. - AWM

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

1. Podstawy psychologiczne rewalidacji upośledzonych umysłowo  – 8 godz. – JH

2. Rewalidacja indywidualna – 6 godz. – RK

3. Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo - 6 godz. - AWM

LOGOPEDIA

1. Diagnozowanie logopedyczne – 6 godz. – DSF

2. Rozwój mowy i języka dziecka - 4 godz. – DSF

3. Rodzaje zaburzeń mowy dziecka(...) - 10 godz. - RK

DORADZTWO ZAWODOWE

1. Kształcenie zawodowe – 4 godz. – AP

2. Warsztat pracy doradcy zawodowego – 10 godz. – AS

3. Zarządzanie personelem - doskonalenie i rozwój - 4 godz. - LW

FIZYKA

1. Elektromagnetyzm - 10 godz. - BG

2.  Termodynamika -10 godz. - JKO

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W ODZINIE

 

*********************************************************************

 ZAJĘCIA 3

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

1. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym– 4 godz. – KPW

2. Metodologia badań efektów zarządzania szkołą – 4 godz. - MPS

3. Metodologia badań efektów zarządzania szkołą – 4 godz. - MPS

4. Nadzór pedagogiczny - 6 godz. - KPW

5. Praca badawcza pedagoga - 6 godz. - MPS

TERAPIA PEDAGOGICZNA

1. Elementy psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej – 6 godz. – DSF

2. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego – 6 godz. – ACP

3. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania – 6 godz. - AWM

4. Podstawy neuropedagogiki - 4 godz. - MPS

5. Pedagogika kreatywna - 4 godz. - MPS

6. Praca badawcza pedagoga - 4 godz. - MPS

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

1. Podstawy psychologiczne rewalidacji upośledzonych umysłowo  – 6 godz. – JH

2. Podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 4 godz. – BT

3. Rewalidacja indywidualna – 6 godz. – RK

4. Podstawy neuropedagogiki - 4 godz. - MPS

5. Pedagogika kreatywna - 4 godz. - MPS

6. Praca badawcza pedagoga - 4 godz. - MPS

LOGOPEDIA

1. Diagnozowanie logopedyczne – 6 godz. – DSF

2. Podstawy nauki o języku - 6 godz. - JH

3. Rozwój mowy i języka dziecka - 6 godz. – DSF

3. Podstawy neuropedagogiki - 4 godz. - MPS

4. Pedagogika kreatywna - 4 godz. - MPS

5. Praca badawcza pedagoga - 4 godz. - MPS

DORADZTWO ZAWODOWE

1. Podstawy coachingu i tutoringu – 6 godz. – MPS

2. Kształcenie zawodowe – 6 godz. – AP

3. Warsztat pracy doradcy zawodowego – 6 godz. – AS

4. Podstawy neuropedagogiki - 4 godz. - MPS

5. Pedagogika kreatywna - 4 godz. - MPS

6. Praca badawcza pedagoga - 4 godz. - MPS

FIZYKA

1.Mechanika – 8 godz. – JKO

2.Wybrane zagadnienia z astronomii i astrofizyki – 3 godz.- BG

3. Elektromagnetyzm - 6 godz. - BG

4. Podstawy neuropedagogiki - 4 godz. - MPS

5. Pedagogika kreatywna - 4 godz. - MPS

6. Praca badawcza pedagoga - 4 godz. - MPS

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W ODZINIE

1. Praca badawcza pedagoga - 6 godz. - MPS

*******************************************************

***********************************************************************

 ZAJĘCIA 2

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

1. Marketing w oświacie – 6 godz. – LW

2. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym– 4 godz. – KPW

3. Metodologia badań efektów zarządzania szkołą – 4 godz. - MPS

4. Wybrane problemy psychologii zarzadzania - 4 godz. - DSF

5. Praca badawcza pedagoga - 6 godz. - MPS

TERAPIA PEDAGOGICZNA

1. Elementy psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej – 6 godz. – DSF

2. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego – 6 godz. – ACP

3. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania – 6 godz. - AWM

4. Podstawy neuropedagogiki - 6 godz. - MPS

5. Pedagogika kreatywna - 6 godz. - MPS

6. Praca badawcza pedagoga - 6 godz. - MPS

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

1. Wybrane zagadnienia z oligofrenopedagogiki – 6 godz. – RK

2. Podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 4 godz. – BT

3. Podstawy psychologiczne rewalidacji upośledzonych umysłowo  – 6 godz. – JH

4. Podstawy neuropedagogiki - 6 godz. - MPS

5. Pedagogika kreatywna - 6 godz. - MPS

6. Praca badawcza pedagoga - 6 godz. - MPS

LOGOPEDIA

1. Diagnozowanie logopedyczne – 8 godz. – DSF

2. Podstawy nauki o języku - 4 godz. - JH

3. Podstawy neuropedagogiki - 6 godz. - MPS

4. Pedagogika kreatywna - 6 godz. - MPS

5. Praca badawcza pedagoga - 6 godz. - MPS

DORADZTWO ZAWODOWE

1. Podstawy coachingu i tutoringu – 4 godz. – MPS

2. Kształcenie zawodowe – 4 godz. – AP

3. Warsztat pracy doradcy zawodowego – 4 godz. – AS

4. Podstawy neuropedagogiki - 6 godz. - MPS

5. Pedagogika kreatywna - 6 godz. - MPS

6. Praca badawcza pedagoga - 6 godz. - MPS

FIZYKA

1.Mechanika – 8 godz. – JKO

2.Wybrane zagadnienia z astronomii i astrofizyki – 6 godz.- BG

4. Podstawy neuropedagogiki - 6 godz. - MPS

5. Pedagogika kreatywna - 6 godz. - MPS

6. Praca badawcza pedagoga - 6 godz. - MPS

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W ODZINIE

1. Praca badawcza pedagoga - 6 godz. - MPS

*******************************************************

ZAJĘCIA 1.

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

 1. 1.Marketing w oświacie – 4 godz. – LW
 2. 2.Kierowanie i administrowanie placówką oświatową – 4 godz. – KPW
 3. 3.Metodologia badań efektów zarządzania szkołą – 4 godz. - MPS

TERAPIA PEDAGOGICZNA

 1. 1.Elementy psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej – 4 godz. – DSF
 2. 2.Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego – 6 godz. – ACP
 3. 3.Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania – 6 godz. - AWM

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

 1. 1.Pedagogika specjalna – 10 godz. – JH
 2. 2.Wybrane zagadnienia z oligofrenopedagogiki – 4 godz. – RK
 3. 3.Podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 4 godz. – BT

LOGOPEDIA

 1. 1.Medyczne podstawy logopedii – 4 godz. – EW
 2. 2.Diagnozowanie logopedyczne – 6 godz. – DSF

DORADZTWO ZAWODOWE

 1. 1.Kształcenie zawodowe – 4 godz. – AP
 2. 2.Warsztat pracy doradcy zawodowego – 4 godz. – AS
 3. 3.Podstawy coachingu i tutoringu – 4 godz. – MPS

FIZYKA

 1. 1.Mechanika – 6 godz. – JKO
 2. 2.Wybrane zagadnienia z astronomii i astrofizyki – 6 godz.- BG

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W ODZINIE

 1. 1.Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania człowiek – 8 godz. - LW 

*******************************************************

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ (2019/2020)

29.02.2020r (sobota)

9.00-10.30- Podstawy organizacji i zarządzania oświatą - MPS

10.40-12.10- Podstawy organizacji i zarządzania oświatą

12.20-13.50- Wybrane problemy psychologii zarządzania - DSF

14.00-15.30- Wybrane problemy psychologii zarządzania 

15.40-17.10- Wybrane problemy psychologii zarządzania 

1.03.2020r (niedziela)

9.00-10.30- Kierowanie i administrowanie placówką oświatową - KPW

10.40-12.10- PKierowanie i administrowanie placówką oświatową

12.20-13.50- Kierowanie i administrowanie placówką oświatową

14.00-15.30- Zarządzanie finansami w oświacie - EG

15.40-17.10- Zarządzanie finansami w oświacie 

TERAPIA PEDAGOGICZNA (2019/2020) 

29.02.2020r (sobota)

9.00-10.30- Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych i wyrownawczych dla dzieci                 z zaburzeniami rozwoju ruchowego - ACP

10.40-12.10- Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych i wyrownawczych dla dzieci                z zaburzeniami rozwoju ruchowego 

1.03.2020r (niedziela)

9.00-10.30- Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dziec ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania - AWM

10.40-12.10- Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dziec ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania 

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)  (2019/2020)

29.02.2020r (sobota)

9.00-10.30- Pedagogika specjalna - JH

10.40-12.10- Pedagogika specjalna

12.20-13.50- Pedagogika specjalna

14.00-15.30- Pedagogika specjalna

15.40-17.10 - Pedagogika specjalna

1.03.2020r (niedziela)

9.00-10.30- Podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych - BT

10.40-12.10- Podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych

12.20-13.50- Podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych

14.00-15.30- Podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych

LOGOPEDIA W SZKOLE (2019/2020)

29.02.2020r (sobota)

9.00-10.30- Anatomia i fizjologia aparatu mowy - EW

10.40-12.10- Anatomia i fizjologia aparatu mowy 

12.20-13.50- Anatomia i fizjologia aparatu mowy 

 

14.00-15.30-  Terapia zaburzeń emocjonalnych - BT

 

15.40-17.10-  Terapia zaburzeń emocjonalnych

1.03.2020r (niedziela)

9.00-10.30- Medyczne podstawy logopedii - EW

10.40-12.10-  Medyczne podstawy logopedii 

12.20-13.50- Medyczne podstawy logopedii

DORADZTWO ZAWODOWE (2019/2020)

29.02.2020r (sobota)

9.00-10.30- Warsztat pracy doradcy zawodowego - AS

10.40-12.10- Warsztat pracy doradcy zawodowego

12.20-13.50-  Warsztat pracy doradcy zawodowego

14.00-15.30- Kształcenie zawodowe - AP

15.40-17.10-   Kształcenie zawodowe 

1.03.2020r (niedziela)

9.00-10.30- Podstawy coachingu i tutoringu - MPS

10.40-12.10- Podstawy coachingu i tutoringu

12.20-13.50- Podstawy coachingu i tutoringu

14.00-15.30-  Podstawy coachingu i tutoringu 

FIZYKA W SZKOLE (2019/2020)

29.02.2020r (sobota)

9.00-10.30- Mechanika - JKO

10.40-12.10- Mechanika

12.20-13.50- Mechanika

14.00-15.30- Wybrane zagadnienia z astronomii i astrofizyki - BG

15.40-17.10- Wybrane zagadnienia z astronomii i astrofizyki

1.03.2020r (niedziela)

9.00-10.30- Mechanika - JKO

10.40-12.10- Mechanika

12.20-13.50- Wybrane zagadnienia z astronomii i astrofizyki - BG

14.00-15.30- Wybrane zagadnienia z astronomii i astrofizyki

15.40-17.10- Wybrane zagadnienia z astronomii i astrofizyki

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 

Wolne:)
Piszemy prace dyplomowe :)

*******************************************************

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ (2019/2020)

22.02.2020r (sobota)

9.00-10.30- Kierowanie i administrowanie placówką oświatową - KPW

10.40-12.10- Kierowanie i administrowanie placówką oświatową 

12.20-13.50- Kierowanie i administrowanie placówką oświatową 

14.00-15.30- Kierowanie i administrowanie placówką oświatową 

23.02.2020r (niedziela)

9.00-10.30- Podstawy organizacji i zarządzania oświatą - MPS

10.40-12.10- Podstawy organizacji i zarządzania oświatą

12.20-13.50- Podstawy organizacji i zarządzania oświatą

14.00-15.30- Zarządzanie finansami w oświacie - EG

15.40-17.10- Zarządzanie finansami w oświacie 

TERAPIA PEDAGOGICZNA (2019/2020) 

22.02.2020r (sobota)

9.00-10.30- Kinezjologia edukacyjna - ACP

10.40-12.10- Kinezjologia edukacyjna

12.20-13.50- Kinezjologia edukacyjna

14.00-15.30- Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dziec ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania - AWM

15.40-17.10- Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (...)

23.02.2020r (niedziela)

9.00-10.30- Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dziec ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania - AWM

10.40-12.10- Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (...)

12.20-13.50- Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (...)

14.00-15.30- Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych i wyrownawczych dla dzieci                z zaburzeniami rozwoju ruchowego - ACP

15.40-17.10 - Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych (...)

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)  (2019/2020)

22.02.2020r (sobota)

9.00-10.30- Pedagogika specjalna - JH

10.40-12.10- Pedagogika specjalna

12.20-13.50- Pedagogika specjalna

14.00-15.30- Pedagogika specjalna

15.40-17.10 - Pedagogika specjalna

23.02.2020r (niedziela)

9.00-10.30-  Pedagogika rodziny - LW 

10.40-12.10-  Pedagogika rodziny 

LOGOPEDIA W SZKOLE (2019/2020)

22.02.2020r (sobota)

9.00-10.30- Emisja głosu - EW

10.40-12.10- Emisja głosu

12.20-13.50- Podstawy logopedii - DSF

14.00-15.30- Podstawy logopedii 

15.40-17.10- Podstawy logopedii 

23.02.2020r (niedziela)

9.00-10.30- Podstawy logopedii DSF

10.40-12.10- Podstawy logopedii 

12.20-13.50- Diagnozowanie logopedyczne - DSF

14.00-15.30-  Diagnozowanie logopedyczne

15.40-17.10-  Diagnozowanie logopedyczne

DORADZTWO ZAWODOWE (2019/2020)

22.02.2020r (sobota)

9.00-10.30- Podstawy coachingu i tutoringu - MPS

10.40-12.10- Podstawy coachingu i tutoringu

12.20-13.50-  Podstawy coachingu i tutoringu

14.00-15.30- Podstawy coachingu i tutoringu

23.02.2020r (niedziela)

9.00-10.30- Współczesne koncepcje doradztwa zawodowego i personalnego - AS

10.40-12.10- Współczesne koncepcje doradztwa zawodowego i personalnego 

12.20-13.50- Współczesne koncepcje doradztwa zawodowego i personalnego

14.00-15.30-  Podstawy coachingu i tutoringu - MPS

15.40-17.10-  Podstawy coachingu i tutoringu

FIZYKA W SZKOLE (2019/2020)

22.02.2020r (sobota)

9.00-10.30- Mechanika - JKO

10.40-12.10- Mechanika

12.20-13.50- Mechanika

14.00-15.30- Mechanika

23.02.2020r (niedziela)

WOLNE :)

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 

22.02.2020r (sobota)

WOLNE :)

23.02.2020r (niedziela)

WOLNE :)

*******************************************************

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ (2019/2020)

15.02.2020r (sobota)

9.00-10.30- Zarządzanie zmianą - KPW

10.40-12.10- Zarządzanie zmianą 

12.20-13.50- Zarządzanie zmianą 

14.00-15.30- Prawo w oświacie - EG

15.40-17.10- Prawo w oświacie

16.02.2020r (niedziela)

9.00-10.30- Kierowanie i administrowanie placówką oświatową - KPW

10.40-12.10- Kierowanie i administrowanie placówką oświatową 

12.20-13.50- Kierowanie i administrowanie placówką oświatową 

14.00-15.30- Prawo w oświacie - EG

15.40-17.10- Prawo w oświacie

TERAPIA PEDAGOGICZNA (2019/2020) 

15.02.2020r (sobota)

9.00-10.30- Organizacja procesu terapeutycznego - AWM

10.40-12.10- Organizacja procesu terapeutycznego

12.20-13.50- Organizacja procesu terapeutycznego 

14.00-15.30- Kinezjologia edukacyjna - ACP

15.40-17.10- Kinezjologia edukacyjna 

16.02.2020r (niedziela)

9.00-10.30- Organizacja procesu terapeutycznego - AWM

10.40-12.10- Organizacja procesu terapeutycznego 

12.20-13.50- Organizacja procesu terapeutycznego 

14.00-15.30- Kinezjologia edukacyjna - ACP

15.40-17.10 - Kinezjologia edukacyjna 

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)  (2019/2020)

15.02.2020r (sobota)

9.00-10.30- Wybrane zagadnienia z oligfrenopedagogiki - RK

10.40-12.10- Wybrane zagadnienia z oligfrenopedagogiki 

12.20-13.50- Wybrane zagadnienia z oligfrenopedagogiki 

16.02.2020r (niedziela)

9.00-10.30- Pedagogika rodziny - LW 

10.40-12.10- Pedagogika rodziny

LOGOPEDIA W SZKOLE (2019/2020)

15.02.2020r (sobota)

9.00-10.30- Emisja głosu i dykcja - EW

10.40-12.10- Emisja głosu i dykcja

12.20-13.50- Emisja głosu i dykcja

14.00-15.30- Lingwistyczne i oedagogiczne podstawy logopedii - MK

15.40-17.10- Lingwistyczne i oedagogiczne podstawy logopedii 

16.02.2020r (niedziela)

9.00-10.30- Anatomia i fizjologia aparatu mowy - EW

10.40-12.10- Anatomia i fizjologia aparatu mowy

12.20-13.50- Lingwistyczne i oedagogiczne podstawy logopedii - MK

14.00-15.30- Lingwistyczne i oedagogiczne podstawy logopedii 

15.40-17.10- Lingwistyczne i oedagogiczne podstawy logopedii

DORADZTWO ZAWODOWE (2019/2020)

15.02.2020r (sobota)

9.00-10.30- Kształcenie zawodowe - AP

10.40-12.10- Kształcenie zawodowe

12.20-13.50- Współczesne koncepcje doradztwa zawodowego i personalnego - AS

14.00-15.30- Współczesne koncepcje doradztwa zawodowego i personalnego

15.40-17.10- Współczesne koncepcje doradztwa zawodowego i personalnego

16.02.2020r (niedziela)

9.00-10.30- Współczesne koncepcje doradztwa zawodowego i personalnego - AS

10.40-12.10- Współczesne koncepcje doradztwa zawodowego i personalnego 

12.20-13.50- Kształcenie zawodowe -AP

14.00-15.30- Kształcenie zawodowe

FIZYKA W SZKOLE (2019/2020)

15.02.2020r (sobota)

9.00-10.30- Pojęcia z fizyki w edukacji szkolnej - JKO

10.40-12.10- Pojęcia z fizyki w edukacji szkolnej 

12.20-13.50- Pojęcia z fizyki w edukacji szkolnej 

14.00-15.30- Pojęcia z fizyki w edukacji szkolnej 

16.02.2020r (niedziela)

WOLNA ;)

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 

15.02.2020r (sobota)

9.00-10.30- Komunikacja interpersonalna w rodzinie - ACP

10.40-12.10- Komunikacja interpersonalna w rodzinie 

12.20-13.50- Komunikacja interpersonalna w rodzinie 

14.00-15.30- Pedagogika rodziny - APC

15.40-17.10- Pedagogika rodziny 

16.02.2020r (niedziela)

9.00-10.30- Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania człowieka - LW

10.40-12.10- Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania człowieka

12.20-13.50- Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania człowieka

*******************************************************

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ (2019/2020)

18.01.2020r (sobota)

9.00-10.30- Podstawy organizacji i zarządzania oświatą - MPS

10.40-12.10- Podstawy organizacji i zarządzania oświatą

12.20-13.50- Podstawy organizacji i zarządzania oświatą

14.00-15.30-Podstawy organizacji i zarządzania oświatą

15.40-17.10- Podstawy organizacji i zarządzania oświatą

19.01.2020r (niedziela)

9.00-10.30- Zarządzanie zmianą - KPW

10.40-12.10- Zarządzanie zmianą 

12.20-13.50- Zarządzanie zmianą 

14.00-15.30- Zarządzanie zmianą 

TERAPIA PEDAGOGICZNA (2019/2020) 

18.01.2020r (sobota)

9.00-10.30- Podstawy terapii pedagogicznej - AWM

10.40-12.10- Podstawy terapii pedagogicznej

12.20-13.50- Podstawy terapii pedagogicznej

14.00-15.30- Elementy psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej - DSF

15.40-17.10- Elementy psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej

19.01.2020r (niedziela)

9.00-10.30- Elementy psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej - DSF

10.40-12.10- Elementy psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej

12.20-13.50- Podstawy terapii pedagogicznej - AWM

14.00-15.30-Podstawy terapii pedagogicznej

15.40-17.10 - Podstawy terapii pedagogicznej

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)  (2019/2020)

18.01.2020r (sobota)

9.00-10.30- Wybrane zagadnienia z oligfrenopedagogiki - RK

10.40-12.10- Wybrane zagadnienia z oligfrenopedagogiki 

12.20-13.50- Wybrane zagadnienia z oligfrenopedagogiki 

14.00-15.30- Wybrane zagadnienia z oligfrenopedagogiki 

19.01.2020r (niedziela)

9.00-10.30- Pedagogika rodziny - LW

10.40-12.10- Pedagogika rodziny 

12.20-13.50- Pedagogika rodziny 

LOGOPEDIA W SZKOLE (2019/2020)

18.01.2020r (sobota)

9.00-10.30- Emisja głosu i dykcja - EW

10.40-12.10- Emisja głosu i dykcja

12.20-13.50- Emisja głosu i dykcja

14.00-15.30- Elementy pedagogiki specjalnej - BT

15.40-17.10- Elementy pedagogiki specjalnej

19.01.2020r (niedziela)

9.00-10.30- Elementy pedagogiki specjalnej - BT

10.40-12.10- Elementy pedagogiki specjalnej

12.20-13.50- Elementy pedagogiki specjalnej

14.00-15.30-Elementy pedagogiki specjalnej

DORADZTWO ZAWODOWE (2019/2020)

18.01.2020r (sobota)

9.00-10.30- Wybrane problemy rozwoju i samorealizacji człowieka - LW

10.40-12.10- Wybrane problemy rozwoju i samorealizacji człowieka 

12.20-13.50- Wybrane problemy rozwoju i samorealizacji człowieka 

14.00-15.30- Wybrane problemy rozwoju i samorealizacji człowieka 

19.01.2020r (niedziela)

9.00-10.30- Kształcenie zawodowe - AP

10.40-12.10- Kształcenie zawodowe

12.20-13.50- Kształcenie zawodowe

FIZYKA W SZKOLE (2019/2020)

18.01.2020r (sobota)

9.00-10.30- Zastosowanie matematyki w fizyce - AA

10.40-12.10- Zastosowanie matematyki w fizyce

12.20-13.50- Zastosowanie matematyki w fizyce

14.00-15.30- Zastosowanie matematyki w fizyce

19.01.2020r (niedziela)

9.00-10.30- Pojęcia z fizyki w edukacji szkolnej - JKO

10.40-12.10- Pojęcia z fizyki w edukacji szkolnej 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 

18.01.2020r (sobota)

9.00-10.30- Komunikacja interpersonalna w rodzinie - ACP

10.40-12.10- Komunikacja interpersonalna w rodzinie 

12.20-13.50- Komunikacja interpersonalna w rodzinie 

14.00-15.30- Komunikacja interpersonalna w rodzinie

15.40-17.10- Komunikacja interpersonalna w rodzinie 

19.01.2020r (niedziela)

WOLNA :)

*******************************************************

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ (2019/2020)

14.12.2019r (sobota)

9.00-10.30- Prawo w oświacie - EG

10.40-12.10- Prawo w oświacie

12.20-13.50- Prawo w oświacie

15.12.2019r (niedziela)

9.00-10.30- Prawo w oświacie - EG

10.40-12.10- Prawo w oświacie

12.20-13.50- Prawo w oświacie

TERAPIA PEDAGOGICZNA (2019/2020) 

14.12.2019r (sobota)

9.00-10.30- Podstawy terapii pedagogicznej - AWM

10.40-12.10- Podstawy terapii pedagogicznej 

12.20-13.50- Podstawy terapii pedagogicznej 

14.00-15.30- Podstawy terapii pedagogicznej 

15.12.2019r (niedziela)

9.00-10.30- Podstawy terapii pedagogicznej - AWM

10.40-12.10- Podstawy terapii pedagogicznej

12.20-13.50- Podstawy terapii pedagogicznej

14.00-15.30-Podstawy terapii pedagogicznej

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)  (2019/2020)

14.12.2019r (sobota)

9.00-10.30- Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji - AA

10.40-12.10- Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji 

12.20-13.50- Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji 

14.00-15.30- Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji 

15.12.2019r (niedziela)

9.00-10.30- Wybrane zagadnienia z oligofrenopedagogikii - RK

10.40-12.10- Wybrane zagadnienia z oligofrenopedagogikii 

12.20-13.50- Wybrane zagadnienia z oligofrenopedagogikii 

14.00-15.30- Wybrane zagadnienia z oligofrenopedagogikii 

LOGOPEDIA W SZKOLE (2019/2020)

14.12.2019r (sobota)

9.00-10.30- Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji - AA

10.40-12.10- Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji 

12.20-13.50- Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji 

14.00-15.30- Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji 

15.12.2019r (niedziela)

9.00-10.30- Komunikacja wspomagająca i alternatywna - ACP

10.40-12.10- Komunikacja wspomagająca i alternatywna 

12.20-13.50- Komunikacja wspomagająca i alternatywna 

14.00-15.30- Komunikacja wspomagająca i alternatywna 

DORADZTWO ZAWODOWE (2019/2020)

14.12.2019r (sobota)

9.00-10.30- Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji - AA

10.40-12.10- Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji 

12.20-13.50- Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji 

14.00-15.30- Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji 

15.12.2019r (niedziela)

9.00-10.30- Współczesne koncepcje doradztwa zawodowego i personalnego - AS

10.40-12.10- Współczesne koncepcje doradztwa zawodowego i personalnego 

12.20-13.50- Współczesne koncepcje doradztwa zawodowego i personalnego 

14.00-15.30- Współczesne koncepcje doradztwa zawodowego i personalnego 

FIZYKA W SZKOLE (2019/2020)

14.12.2019r (sobota)

9.00-10.30- Pojęcia z fizyki w edukacji szkolnej - JKO

10.40-12.10- Pojęcia z fizyki w edukacji szkolnej 

12.20-13.50- Pojęcia z fizyki w edukacji szkolnej 

14.00-15.30- Pojęcia z fizyki w edukacji szkolnej 

15.12.2019r (niedziela)

9.00-10.30- Wybrane zagadnienia z bhp w nauczaniu - MD

10.40-12.10- Wybrane zagadnienia z bhp w nauczaniu 

12.20-13.50- Wybrane zagadnienia z bhp w nauczaniu 

14.00-15.30- Wybrane zagadnienia z bhp w nauczaniu 

GEOGRAFIA (2018/2019)

14.12.2019r (sobota)

9.00-10.30- Metodyka nauczania geografii- AS

10.40-12.10-  Metodyka nauczania geografii

12.20-13.50-  Metodyka nauczania geografii

14.00-15.30-  Metodyka nauczania geografii

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE (2018/2019)

WOLNE :)

********************************************************

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

23.11.2019r (sobota)

WOLNE :)

24.11.2019r (niedziela)

9.00-10.30- Praca badawcza pedagoga - MPS

10.40-12.10-Praca badawcza pedagoga

12.20-13.50- Praca badawcza pedagoga

14.00-15.30- Praca badawcza pedagoga

15.40-17.10- Praca badawcza pedagoga

*************************************************

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

8.12.2019r (niedziela)

9.00-10.30- Ochrona własności intelektualnej - EG

10.40-12.10- Ochrona własności intelektualnej

12.20-13.50- Praca badawcza pedagoga -MPS

14.00-15.30- Praca badawcza pedagoga

15.40-17.10- Praca badawcza pedagoga

********************************************************

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

23.11.2019r (sobota)

WOLNE :)

24.11.2019r (niedziela)

9.00-10.30- Praca badawcza pedagoga - MPS

10.40-12.10-Praca badawcza pedagoga

12.20-13.50- Praca badawcza pedagoga

14.00-15.30- Praca badawcza pedagoga

15.40-17.10- Praca badawcza pedagoga

*************************************************

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

16.11.2019r (sobota)

9.00-10.30- Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania człowieka - LW

10.40-12.10- Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania człowieka 

12.20-13.50- Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania człowieka 

14.00-15.30-Zagadnienia z psychologii (...) - DSF

15.40-17.10- Zagadnienia z psychologii (...)

17.11.2019r (niedziela)

9.00-10.30- Pedagogika kreatywna - MPS

10.40-12.10- Pedagogika kreatywna

12.20-13.50- Pedagogika kreatywna

14.00-15.30- Pedagogika kreatywna

15.40-17.10- Pedagogika kreatywna

*************************************************************

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

26.10.2019r (sobota)

9.00-10.30- Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania człowieka - LW

10.40-12.10- Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania człowieka 

12.20-13.50- Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania człowieka 

14.00-15.30- Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania człowieka 

15.40-17.10- Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania człowieka 

27.10.2019r (niedziela)

9.00-10.30- Teoretyczne podstawy kształcenia - MPS

10.40-12.10- Teoretyczne podstawy kształcenia

12.20-13.50- Teoretyczne podstawy kształcenia

14.00-15.30- Teoretyczne podstawy kształcenia

15.40-17.10-  Teoretyczne podstawy kształcenia

**************************************************************

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

20.10.2019r (niedziela)

9.00-10.30- Zagadnienia psychologii związane z właściwym funkcjonowaniem małżeństwa i rodziny - DSF

10.40-12.10- Zagadnienia psychologii  (...)

12.20-13.50- Pedagogika rodziny - APC

14.00-15.30 - Pedagogika rodziny 

15.40-17.10 - Pedagogika rodziny 

***********************************************************

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

5.10.2019r (sobota)

9.00-10.30- Metodyka nauczania problematyki z zakresu WDŻ - LW

10.40-12.10- Metodyka nauczania problematyki z zakresu WDŻ 

12.20-13.50- Metodyka nauczania problematyki z zakresu WDŻ 

14.00-15.30- Metodyka nauczania problematyki z zakresu WDŻ 

15.40-17.10- Metodyka nauczania problematyki z zakresu WDŻ 

6.10.2019r (niedziela)

9.00-10.30- Zagadnienia psychologii związane z właściwym funkcjonowaniem małżeństwa i rodziny - DSF

10.40-12.10- Zagadnienia psychologii  (...)

12.20-13.50-Zagadnienia psychologii (...)

14.00-15.30- Ochrona własności intelektualnej - EG

15.40-17.10-  Ochrona własności intelektualnej

****************************************************************

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

21.09.2019r (sobota)

9.00-10.30- Metodyka nauczania problematyki z zakresu WDŻ - LW

10.40-12.10- Metodyka nauczania problematyki z zakresu WDŻ 

12.20-13.50- Metodyka nauczania problematyki z zakresu WDŻ 

14.00-15.30- Metodyka nauczania problematyki z zakresu WDŻ 

15.40-17.10- Metodyka nauczania problematyki z zakresu WDŻ 

22.09.2019r (niedziela)

9.00-10.30- Zagadnienia psychologii związane z właściwym funkcjonowaniem małżeństwa i rodziny - DSF

10.40-12.10- Zagadnienia psychologii  (...)

12.20-13.50-Zagadnienia psychologii (...)

14.00-15.30- Podstawy neuropedagogiki - MPS

15.40-17.10- Podstawy neuropedagogiki 

*************************************************************

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

15.06.2019r (sobota)

9.00-10.30- Metodyka nauczania problematyki z zakresu WDŻ - LW

10.40-12.10- Metodyka nauczania problematyki z zakresu WDŻ 

12.20-13.50- Metodyka nauczania problematyki z zakresu WDŻ 

16.06.2019r (niedziela)

9.00-10.30- Podstawy neuropedagogiki - MPS

10.40-12.10- Podstawy neuropedagogiki 

12.20-13.50- Podstawy neuropedagogiki 

14.00-15.30 - Elementy psychologii rozwojowej, wychowawczej, i klinicznej -EGZAMIN- DSF

15.40-17.10 -  Elementy psychologii rozwojowej, wychowawczej, i klinicznej 

***************************************************************

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

8.06.2019r (sobota)

9.00-10.30- Pedagogika rodziny - APC

10.40-12.10- Pedagogika rodziny

12.20-13.50- Pedagogika rodziny

14.00-15.30- Metodyka nauczania problematyki z zakresu WDŻ - LW

15.40-17.10 - Metodyka nauczania problematyki z zakresu WDŻ

9.06.2019r (niedziela)

9.00-10.30-  Metodyka nauczania problematyki z zakresu WDŻ - LW

10.40-12.10-  Metodyka nauczania problematyki z zakresu WDŻ 

12.20-13.50-  Metodyka nauczania problematyki z zakresu WDŻ 

********************************************************

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

1.06.2019r (sobota)

V

2.06.2019r (niedziela)

9.00-10.30-  Elementy psychologii rozwojowej, wychowawcze i kliniczne - DSF

10.40-12.10- Elementy psychologii rozwojowej, wychowawcze i kliniczne 

12.20-13.50- Elementy psychologii rozwojowej, wychowawcze i kliniczne 

14.00-15.30- Pedagogika rodziny - APC

15.40-17.10 - Pedagogika rodziny

*********************************************************

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

11.05.2019r (sobota)

9.00-10.30-  Prawo w oświacie - EG

10.40-12.10- Prawo w oświacie 

12.20-13.50- Prawo w oświacie 

14.00-15.30- Elementy psychologii rozwojowej, wychowawcze i kliniczne - DSF

15.40-17.10 - Elementy psychologii rozwojowej, wychowawcze i kliniczne 

12.05.2019r (niedziela)

9.00-10.30-  Elementy psychologii rozwojowej, wychowawcze i kliniczne - DSF

10.40-12.10- Elementy psychologii rozwojowej, wychowawcze i kliniczne 

12.20-13.50- Elementy psychologii rozwojowej, wychowawcze i kliniczne 

14.00-15.30- Metodyka nauczania problematyki z zakresu WDŻ- LW

15.40-17.10 - Metodyka nauczania problematyki z zakresu WDŻ

***************************************************************

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

7.04.2019r (niedziela)

9.00-10.30-  Elementy psychologii (...) - DSF

10.40-12.10-Elementy psychologii (...)

12.20-13.50- Elementy psychologii (...)

14.00-15.30- Pedagogika rodziny - APC

15.40-17.10 - Pedagogika rodziny 

***********************************************************

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 

31.03.2019r (niedziela)

9.00-10.30-  Pedagogika rodziny - APC

10.40-12.10- Pedagogika rodziny 

12.20-13.50- Polityka rodzinna w Polsce i na świecie - LW

14.00-15.30- Polityka rodzinna w Polsce i na świecie 

15.40-17.10 - Polityka rodzinna w Polsce i na świecie  

*************************************************************

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

16.03.2019r (sobota)

9.00-10.30-  Wybrane problemy rozwoju i samorealizacji człowieka w rodzinie - LW

10.40-12.10- Wybrane problemy rozwoju i samorealizacji człowieka w rodzinie

12.20-13.50- Polityka rodzinna w Polsce i na świecie - LW

14.00-15.30- Polityka rodzinna w Polsce i na świecie 

17.03.2019r (niedziela)

9.00-10.30-  Pedagogika rodziny - APC

10.40-12.10- Pedagogika rodziny 

12.20-13.50- Pedagogika rodziny 

14.00-15.30- Polityka rodzinna w Polsce i na świecie - LW

15.40-17.10 - Polityka rodzinna w Polsce i na świecie  

*************************************************************

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

2.03.2019r (sobota)

9.00-10.30-  Wybrane problemy rozwoju i samorealizacji człowieka w rodzinie - LW

10.40-12.10- Wybrane problemy rozwoju i samorealizacji człowieka w rodzinie

12.20-13.50- Wybrane problemy rozwoju i samorealizacji człowieka w rodzinie

14.00-15.30- Wybrane problemy rozwoju i samorealizacji człowieka w rodzinie

3.03.2019r (niedziela)

WOLNE :) 

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

23.02.2019r (sobota) 

9.00-10.30-  Wybrane problemy rozwoju i samorealizacji człowieka w rodzinie - LW

10.40-12.10- Wybrane problemy rozwoju i samorealizacji człowieka w rodzinie

12.20-13.50- Wybrane problemy rozwoju i samorealizacji człowieka w rodzinie

14.00-15.30- Wybrane problemy rozwoju i samorealizacji człowieka w rodzinie

24.02.2019r (niedziela) 

9.00-10.30-  Pedagogika rodziny - APC

10.40-12.10- Pedagogika rodziny

12.20-13.50- Pedagogika rodziny

 

Metodyka nauczania problematyki z zakresu WDŻ