Strona startowa | PRACA SOCJALNA

Kartka z kalendarza


Dzisiaj jest: Niedziela
5 Lutego 2023
Imieniny obchodzą
Adelajda, Agata, Aga, Albin, Izydor,
Jakub, Jan, Justynian, Paweł, Piotr,
Strzeżysława

Do końca roku zostało 330 dni.
Zodiak: Wodnik

PRACA SOCJANA


 Student, otrzyma nie tylko wszechstronne wykształcenie z zakresu zagadnień społecznych, ale także umiejętności praktyczne związane z wykonywanym zawodem. Tak przygotowany pracownik socjalny zdolny będzie do inicjowania i uczestniczenia w badaniach problemów społecznych oraz przekazywania szerszej opinii publicznej wyników tych badań, by uświadomić samorządom lokalnym istniejące problemy na danym terenie.

Absolwent pracy socjalnej jest przygotowany do pracy w szeroko rozumianych placówkach pomocy społecznej, w organizacjach pozarządowych, jak również w administracji rządowej i samorządowej, odpowiedzialnej za realizację zadań polityki społecznej w skali lokalnej i regionalnej.

Pracownik socjalny działa na rzecz jednostek, grup, rodzin i środowisk społecznych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Umożliwia im bądź ułatwia realizację przedsięwzięć życiowych. Wzmacnia zdolności grup społecznych, osób i rodzin do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów. Podejmując takie działania wpływa na kształtowanie odpowiedniej polityki społecznej w środowisku lokalnym. W trakcie studiów student poznaje współczesne teorie socjologiczne, zapoznaje się z metodami pracy socjalnej, elementami gerontologii, pedagogiki społecznej, zagadnieniami psychopatologii, podstawami medycyny zapobiegawczej i środowiskowej.

Praca po studiach:
    * instytucje i agencje administracji państwowej i pozarządowe,
    * domy kultury, muzea,
    * różnorodne organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia
    * placówki prowadzone przez Caritas i inne organizacje kościelne
    * placówki opiekuńczo-wychowawcze,
    * agencje zajmujące się badaniami opinii publicznej;
    * organizacje sektora non –profit (stowarzyszenia, fundacje),
    * ośrodki pomocy społecznej,
    * ośrodki wsparcia kryzysowego,
    * szpitale, ośrodki opieki leczniczej, zakłady karne oraz placówki pedagogiczne.