Strona startowa | Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Kartka z kalendarza


Dzisiaj jest: Sobota
4 Lutego 2023
Imieniny obchodzą
Andrzej, Gilbert, Jan, Joanna, Józef,
Mariusz, Weronika, Witosława

Do końca roku zostało 331 dni.
Zodiak: Wodnik

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE        - 3 semestry

Nabór na kierunek został wstrzymany 

Studia przeznaczone są dla nauczycieli oraz absolwentów szkół wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne. Głównym ich celem jest przygotowanie uczestników do pracy w przedszkolach i w klasach I-III szkół podstawowych. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów/modułów przewidzianych w planie studiów realizowanych w ramach 350 godzin zajęć dydaktycznych, pozytywnej oceny praktyk (150 godzin) i pracy końcowej, spłata czesnego.

Ramowy plan nauczania.

Psychologia rozwojowo-wychowawcza dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Podstawy wiedzy z matematyki. Podstawy wiedzy o literaturze i języku. Podstawy wiedzy z przyrody. Śpiew i gra na instrumencie szkolnym. Praca dydaktyczno-wychowawcza z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pedagogika przedszkolna. Metodyka wychowania przedszkolnego. Metodyka edukacji językowej w przedszkolu. Metodyka edukacji przyrodniczej w przedszkolu. Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu. Metodyka edukacji muzycznej w przedszkolu. Metodyka edukacji plastycznej i technicznej w przedszkolu. Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej w przedszkolu. Pedagogika wczesnoszkolna. Metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Metodyka edukacji polonistycznej w kl. I – III. Metodyka edukacji przyrodniczej w kl. I – III. Metodyka edukacji matematycznej w kl. I – III. Metodyka edukacji muzycznej w kl. I – III. Metodyka edukacji plastycznej i technicznej w kl. I- III. Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej w kl. I – III. Podstawy neuropedagogiki. Pedagogika kreatywna. Praca badawcza pedagoga. Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji. Ochrona własności intelektualnej. Seminarium. Praktyka w zakresie edukacji przedszkolnej. Praktyka w zakresie edukacji wczesnoszkolnej