Strona startowa | Zarządzanie oświatą

Kartka z kalendarza


Dzisiaj jest: Środa
22 Marca 2023
Światowy Dzień Wody
Imieniny obchodzą
Bazylissa, Bogusław, Godzisław,
Katarzyna, Kazimierz, Paweł

Do końca roku zostało 285 dni.
Zodiak: Baran

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Organizacja i zarządzanie oświatą

Uczestnikami studiów mogą być absolwenci wyższych szkół wszystkich kierunków posiadający tytuł zawodowy magistra, inżyniera, licencjata bądź równorzędny. Celem studiów jest poszerzenie zakresu wiedzy oraz doskonalenie umiejętności nauczycieli, pracowników oświatowej administracji samorządowej i rządowej, którzy chcą uzyskać dodatkowe i wymagane kwalifikacje z zakresu organizacji zarządzania oświatą. Absolwenci studiów posiadający przygotowanie pedagogiczne nabędą kwalifikacje i uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówkach oświatowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek. Uczestnicy w ramach studiów realizują przez 2 semestry program 215 godzin zajęć dydaktycznych oraz 40 godzin praktyk kierowniczych. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów/modułów przewidzianych w programie studiów, odbycie pozytywnie ocenionej praktyki kierowniczej oraz pozytywna ocena z przygotowanej pracy dyplomowej. 

W trakcie studiów, kierowanych do pracowników oświaty, słuchacze zdobywają aktualną wiedzę oraz poznają zasady praktycznego postępowania w zakresie zarządzania w aktualnej strukturze systemu edukacji. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły, przedszkola i placówki oświatowo-wychowawczej, (zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 6 maja 2003 roku Dz. U. Nr 89, poz. 826 z późn. zm.).