Strona startowa | Oligofrenopedagogika

Kartka z kalendarza


Dzisiaj jest: Środa
22 Marca 2023
Światowy Dzień Wody
Imieniny obchodzą
Bazylissa, Bogusław, Godzisław,
Katarzyna, Kazimierz, Paweł

Do końca roku zostało 285 dni.
Zodiak: Baran

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)- 3 semestry

Studia przeznaczone są dla nauczycieli oraz absolwentów szkół wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne. Głównym ich celem jest przygotowanie uczestników do pracy w szkołach i placówkach oświatowych w charakterze pedagogów specjalnych z zakresu oligofrenopedagogiki. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów/modułów przewidzianych w planie studiów realizowanych w ramach 350 godzin zajęć dydaktycznych, pozytywnej oceny praktyk (120 godzin) i pracy końcowej, spłata czesnego.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) /3 semestry, 350 godz. + 120 godz. praktyk,

Ramowy plan nauczania

Pedagogika specjalna. Wybrane zagadnienia z oligofrenopedagogiki. Podstawy psychologiczne rewalidacji upośledzonych umysłowo. Podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Rewalidacja indywidualna. Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo. Metodyka nauczania głębiej upośledzonych umysłowo. Elementy dydaktyki integracyjnej. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Podstawy neuropedagogiki. Pedagogika kreatywna. Pedagogika rodziny. Praca badawcza pedagoga (oligofrenopedagoga). Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji. Prawo w oświacie. Ochrona własności intelektualnej. Seminarium. Praktyka