Strona startowa | Doradztwo zawodowe dla nauczycieli

Kartka z kalendarza


Dzisiaj jest: Sobota
4 Lutego 2023
Imieniny obchodzą
Andrzej, Gilbert, Jan, Joanna, Józef,
Mariusz, Weronika, Witosława

Do końca roku zostało 331 dni.
Zodiak: Wodnik

DORADCTWO ZAWODOWE DLA NAUCZYCIELI

DORADZTWO ZAWODOWE- 3 semestry

Studia przygotowują do udzielania wsparcia uczniom i osobom dorosłym, w planowaniu drogi edukacyjnej, w wyborze lub zmianie zawodu i planowaniu kariery zawodowej. Uczestnikami studiów mogą być absolwenci wyższych uczelni, którzy chcą pracować na stanowiskach związanych z szeroko pojętym systemem poradnictwa zawodowego z osobami w różnym wieku i na różnych etapach edukacji i kariery. Osobom posiadającym uprawnienia pedagogiczne ukończenie studiów nadaje kwalifikacje do pracy na stanowisku doradcy zawodowego, m.in. w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a pozostałym absolwentom szkół wyższych kompetencje do pracy w powiatowych, miejskich i wojewódzkich urzędach pracy, placówkach pomocy społecznej, agencjach zatrudnienia czy agencjach doradztwa personalnego lub w firmach, jako specjalista ds. kierowania rozwojem pracowników.

Doradztwo zawodowe /3 semestry, 325 godz. + 60 godz. praktyk,

Ramowy plan nauczania

Współczesne koncepcje doradztwa zawodowego i personalnego. Kształcenie zawodowe. Wybrane problemy rozwoju i samorealizacji człowieka. Podstawy coachingu i tutoringu. Psychologia stresu i wypalenie zawodowe. Warsztat pracy doradcy zawodowego. Zarządzanie personelem - doskonalenie i rozwój. Wybrane zagadnienia z prawa pracy i etyki doradztwa zawodowego. Technologie informacyjne i komunikacyjne w pracy doradcy zawodowego. Ochrona własności intelektualnej.

Warunkiem ukończenia studiów dwusemestralnych jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów/bloków tematycznych przewidzianych w planie studiów oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego (test) z zakresu realizacji efektów kształcenia wynikających z poszczególnych przedmiotów/bloków tematycznych, spłata czesnego.