Strona startowa | Przyroda

Kartka z kalendarza


Dzisiaj jest: Sobota
4 Lutego 2023
Imieniny obchodzą
Andrzej, Gilbert, Jan, Joanna, Józef,
Mariusz, Weronika, Witosława

Do końca roku zostało 331 dni.
Zodiak: Wodnik

PRZYRODA

Przyroda dla nauczycieli

Uczestnikami studiów mogą być nauczyciele oraz absolwenci szkół wyższych posiadający przygotowanie pedagogiczne. Ich ukończenie nadaje kwalifikacje do nauczania przedmiotu przyroda w szkołach różnego typu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Uczestnicy w ramach studiów realizują przez 3 semestry program 350 godzin zajęć dydaktycznych oraz 60 godzin praktyk. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów/modułów przewidzianych w programie studiów, odbycie pozytywnie ocenionej praktyki oraz uzyskanie pozytywnej oceny z przygotowanej pracy dyplomowej. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym w wyznaczonych terminach.

Przyroda w szkole /3 semestry, 350 godz. + 60 godz. praktyk,

Studia trzysemestralne przeznaczone dla osób, które zamierzają prowadzić zajęcia z przedmiotu o nazwie "przyroda". Będziemy uczyć między innymi: przygotowywania programów własnych (dopełniających obowiązujące podstawy programowe), opracowywania rozkładów materiału, budowy zintegrowanej lekcji, oceniania uczniów oraz tego, jak integrować szeroko rozumiane treści przyrodnicze w ramach jednego przedmiotu;