Strona startowa | Matematyka

Kartka z kalendarza


Dzisiaj jest: Sobota
4 Lutego 2023
Imieniny obchodzą
Andrzej, Gilbert, Jan, Joanna, Józef,
Mariusz, Weronika, Witosława

Do końca roku zostało 331 dni.
Zodiak: Wodnik

MATEMATYKA

MATEMATYKA W SZKOLE- 3 semestry

Studia przeznaczone są dla nauczycieli oraz absolwentów szkół wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć wynikających ze specjalności kształcenia. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów/modułów przewidzianych w planie studiów realizowanych w ramach 350 godzin zajęć dydaktycznych, pozytywnej oceny praktyk (60 godzin) i pracy końcowej, spłata czesnego.

Matematyka w szkole /3 semestry, 350 godz. + 60 godz. praktyk,

Ramowy plan nauczania

Arytmetyka i algebra. Geometria. Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa. Analiza matematyczna. Elementy logiki i teorii mnogości. Elementy statystyki. Teoretyczne podstawy kształcenia. Metodyka nauczania matematyki na poszczególnych etapach edukacyjnych. Podstawy neuropedagogiki. Pedagogika kreatywna. Praca badawcza pedagoga. Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji. Ochrona własności intelektualnej. Seminarium. Praktyka.