Strona startowa | Geografia

Kartka z kalendarza


Dzisiaj jest: Sobota
4 Lutego 2023
Imieniny obchodzą
Andrzej, Gilbert, Jan, Joanna, Józef,
Mariusz, Weronika, Witosława

Do końca roku zostało 331 dni.
Zodiak: Wodnik

GEOGRAFIA

GEOGRAFIA W SZKOLE - 3 semestry

Studia przeznaczone są dla nauczycieli oraz absolwentów szkół wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć wynikających ze specjalności kształcenia. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów/modułów przewidzianych w planie studiów realizowanych w ramach 350 godzin zajęć dydaktycznych, pozytywnej oceny praktyk (60 godzin) i pracy końcowej, spłata czesnego.

Geografia w szkole /3 semestry, 350 godz. + 60 godz. praktyk,

Ramowy plan nauczania

Pojęcia z geografii w edukacji szkolnej. Astronomiczne podstawy geografii. Kartografia i topografia. Podstawy geologii i geomorfologii. Podstawy klimatologii i hydrologii. Geografia społeczno-ekonomiczna. Geografia regionalna świata. Geografia fizyczna Polski i świata. Geografia gleb z elementami gleboznawstwa. Podstawy geoekologii. Teoretyczne podstawy kształcenia. Metodyka nauczania geografii. Podstawy neuropedagogiki. Pedagogika kreatywna. Praca badawcza pedagoga. Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji. Ochrona własności intelektualnej. Seminarium. Praktyka.